Et teknologiselskap som fremmer gode tolketjenester

TikkTalks digitale markedsplass har ett formål: Å sikre enkel tilgang på utdannede tolker – samlet på ett sted. Slik ønsker vi å skape mer rettferdighet for tolkene, samtidig som vi vil heve kvaliteten for tolkebrukerne. Sammen kan vi skape en mer oversiktlig bransje. 

Registrer deg gratis

Et teknologiselskap som fremmer gode tolketjenester

TikkTalks digitale markedsplass har ett formål: Å sikre enkel tilgang på utdannede tolker – samlet på ett sted. Slik ønsker vi å skape mer rettferdighet for tolkene, samtidig som vi vil heve kvaliteten for tolkebrukerne. Sammen kan vi skape en mer oversiktlig bransje. 

Registrer deg gratis

Bestill en tolk her

1

Registrer oppdrag

 Velg språk

2

Motta tilbud

Finn kvalifiserte tolker

3

Velg tolk

Riktig tolk til riktig pris

Registrering

Når du bruker TikkTalk kan du registrere oppdrag offentlig eller privat. På den måten kan du finne flest mulig tolker som oppfyller dine krav, eller benytte favorittolkene dine igjen.

Du kan velge om et oppdrag skal være fremmøte eller fjerntolking (skjermtolking eller telefontolking). For konfidensielle samtaler tilbyr vi også stillerom med sikker og høykvalitets videokonferanse i TikkTalk sine kontorer i Forskningsparken i Oslo.

TikkTalk er ikke en formidler eller et byrå, men en digital markedsplass. TikkTalk kobler de som trenger tolker med gode, utdannede tolkene.

Registreringsprosessen er enkel og uforpliktende. Du trenger kun navn og kontaktinformasjon. Registrer deg øverst på siden nå.

Skjerm som viser TikkTalks side for å publisere oppdrag
Bilde av tolk og tolkebruker på under videokonferanse

Teknologi

TikkTalk er et teknologiselskap. Vi ønsker å benytte kunnskapen vår til å gjøre de autoriserte og utdannede tolkene mer tilgjengelige.

I Norge er det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som bevilger statsautorisasjon av tolk. Selve autorisasjonsprøven blir holdt av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

TikkTalk verifiserer tolkenes kvalifikasjoner basert på retningslinjene definert av IMDi, og ser alltid etter måter å forbedre åpenheten mellom tolkene og deres kunder.

Flere av våre medarbeidere har lang fartstid og kunnskap innenfor videokonferanse. Vi jobber tett med de fremste teknologileverandørene for å sikre skjermtolking av høy kvalitet og å bidra til at teknologien brukes der det er hensiktsmessig.

Pris

Det kan være vanskelig å bestemme hvor mye en tolketjeneste er verdt, med mindre oppdraget utføres etter salærsats. Vi i TikkTalk tror at en åpen markedplass sikrer den beste markedsprisen på tolker. Vi har ingen skjulte gebyrer. På den måten kan tolk og tolkebruker selv finne den beste prisen, uten å gå gjennom en tradisjonell formidler.

Det koster ikke ekstra å bruke TikkTalk på kveldstid eller i helger. Vi tar oss av all administrasjon rundt fakturering og betaling. Tolk og tolkebruker trenger kun å tenke på samtalen de skal ha.

Lege og pasient kommuniserer med tolk via skjermtolking

Enterprise

Ser du etter noe mer? Sjekk ut Enterprise for å se hva mer vi har å tilby.

Les mer

Bli en del av fremtiden. Bli en del av TikkTalk.

Registrer deg gratis