Enterprise hos TikkTalk

Bestiller din organisasjon tolketjenester hver uke? TikkTalks Enterprise holder orden på din bruk av tolketjenester. 

Enterprise hos TikkTalk

Bestiller din organisajon tolketjenester hver uke? TikkTalks Enterprise holder orden på din bruk av tolketjenester.  

Registrer deg med Enterprise og få de første tolv månedene gratis!

 

 Tildel roller

 En kalender for alle dine bookinger

 Slå sammen betalinger

 Bruk dine egne konferanserom for videotolking

 Betal med faktura

 Betal med kredittkort

TikkTalk Enterprise tilbyr fire ulike typer:Administrator, Finans, Organisator og Deltager

Administrator

En administratorkonto gir deg full kontroll over din organisasjons aktivitet ved bruk av tolketjenester.

Du kan gjøre alt fra å tilføye eller fjerne ansatte, til å sette opp forskjellige standardinnstillinger for å kontrollere hvordan din bedrift bestiller tolketjenester.

TikkTalks Enterprise fungerer som en samlet plattform for hele din organisasjon.

Finans

Har du noen gang lurt på hvor mye penger som blir brukt på tolking, for eksempel fordelt på språk, ansatt eller tolkemetode?

Finanskontoen har ikke bare oversikt over faktura og betaling, men også hvor bedriften bruker mest penger. Det gir deg muligheten til å finne en bedre og mer effektiv måte å holde oversikt over økonomien ved bruk av tolketjenester.

Organisator

Har du ansvaret for å velge tolker? Vi føler med deg!

Det er ikke lett å finne de beste tolkene, og enda vanskeligere å se når de er ledige. Gjennom TikkTalk behøver du bare å publisere dine krav, enten om det er på et eller flere oppdrag av gangen. Deretter mottar du tilbud og kan velge den beste tolken.

Enda bedre er det at du kan kontakte tolker direkte med nye oppdrag, om du vil benytte gode tolker igjen.

Deltager

Vi vet at din jobb i seg selv ikke har noe med tolking å gjøre. Din jobb er å hjelpe mennesker, og noen ganger er det bare mulig med hjelp fra en tolk.

En organisator kan enkelt finne en tolk for deg og deretter sette opp et møte. Du kan se gjennom tolkens tilbud hvis du vil, eller vente på en email med bekreftelse etter at bestillingen er i orden.

Mindre styr, mer åpenhet!

Sjerm som viser TikkTalk Enterpreise-siden der du kan holde øye emd bookinger og utgifter

Visste du at?

Visste du at videotolking er mye rimeligere en oppmøtetolking?

Bruk TikkTalk i en måned, og se selv. Gjennom direkte dialog med tolker vil du ikke bare få bedre kontroll over dine utgifter, men også muligheten til å bistå gode tolker gjennom å gi dem direkte tilgang til markedet.

Mennesker er ikke glade i forandringer da det er forbundet med uvisshet og forvirring. Slik er det ikke å bruke TikkTalk.

På vår digitale plattform kan du bruke dine favoritttolker igjen og igjen. Hvis du vil bruke noen andre er det helt og holdent ditt eget valg. Du kan se gjennom aktuelle tolkers kvalifikasjoner og lese deres profiler.

TikkTalk gjør tolking enklere