Dette sier våre kunder

Myrteza Shini jobber som returrådgiver ved Hobøl asylmottak. Asylmottaket er privatdrevet og ligger på Elvestad i Hobøl kommune. Mottaket, som har 150 beboere, har både en ordinær avdeling (130 plasser) og tilrettelagt avdeling (20 heldøgnsplasser).

På Hobøl asylmottak benyttes som oftest telefontolkning. Her kan du lese hvordan Myrteza opplevde å bruke TikkTalk for første gang.

–Tolkeoppdraget ble utført av en representant fra UDI. Han sa at den tekniske kvaliteten var god.

Myrteza bruker ofte tolketjenester og forklarer hvordan han opplever tolkebyråene.

– Jeg synes det er dumt at byråer har skjulte kostnader. Noen ganger er det for eksempel 250kr ekstra når oppdraget blir booket mindre enn 24 timer før møte. Andre ganger er det tillegg for booking på kveldstid, sier han.

På spørsmål om de viktigste faktorene for valg av tolketjenester nevner Myrteza tre hovedpunkter: bekreftelse innen kort tid, kvaliteten på tolken, og pris.

Han nevner at han som oftest bruker telefontolking, noe som er tilfellet i de fleste asylmottak som ligger i distriktene. Grunnen til dette er ofte for å kutte reiseutgifter knyttet til oppmøtetolking, og at kvaliteten på nettet ikke er bra nok til å få en god videoforbindelse.

– Jeg skulle gjerne har brukt mer video, sier han, og legger til at tilgjengelighet er betydningsfullt når han velger tolketjenester.

– Jeg vil at kommunikasjonen mellom partene skal gå bra, spesielt ved anledninger der det er snakk om viktige eller sensitive temaer.

Hobøl aylmottak

Tolkeoppdraget ble utført av en representant fra UDI. Han sa at den tekniske kvaliteten var god.

Myrteza Shini

Returns Advisor, Hobøl asylmottak

Teknologi som hjelper asylmottak