Hvorfor bli en del av TikkTalk?

TikkTalk er ikke en tradisjonell tolkeformidler. Vi er en teknologibedrift som tror ny teknologi vil føre til omfattende endringer i tolkebransjen. Vi fremmer tolker med høy utdanning og tilbyr en åpen markedsplass for direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker.

Registrer deg gratis

Hvorfor bli en del av TikkTalk?

TikkTalk er ikke en tradisjonell tolkeformidler. Vi er en teknologibedrift som tror ny teknologi vil føre til omfattende endringer i tolkebransjen. Vi fremmer tolker med høy utdanning og tilbyr en åpen markedsplass for direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker.

Registrer deg gratis
1

Søk på oppdrag

Fortell oss hvilken utdanning du har og få direkte kontakt med tolkebruker

2

Gjennomfør oppdrag

Benytt teknologien vår til å forenkle arbeidshverdagen

3

Motta betaling

Du tolker, vi tar oss av fakturering og betaling

Dette gjør oss annerledes:

Mer penger til deg

På vår åpne markedsplass kan du sette din egen pris, uten fordyrende mellomledd. Vi jobber for økt anerkjennelse av tolkeprofesjonen og tar derfor ingen andel av tolkens betaling.

TikkTalk bruker ny teknologi for å kutte unødvendige kostnader ved bestilling av tolketjenester. I samarbeid med tolker, tolkebrukere og myndigheter, utarbeider vi nye tjenester som bidrar til økt verdiskapning.

Tilgang til flere oppdrag

TikkTalk samler oppdragene dine på ett sted. Markedsplassen vår gir deg et nettverk av tolkebrukere du kanskje ikke har hatt tilgang på tidligere.

Når du søker på oppdrag snakker du direkte med tolkebruker uten et mellomledd. Ønsker du imidlertid å få hjelp av én av oss på kontoret eller våre samarbeidspartnere, er det selvfølgelig også mulig.

En mer effektiv hverdag

Din kunnskap som tolk er høyt etterspurt og din tid er verdifull. Derfor ønsker vi å tilby deg verktøy som kan frigjøre tiden du bruker på reising og administrasjon.

En offentlig utredning om tolking i offentlig sektor fra 2014 (NOU 2014: 8) avdekket at 50 prosent av tolkers arbeidstid går med til transport. Ved å bruke TikkTalk kan du enklere finne oppdrag som passer din timeplan.

Automatisk betaling

Når du benytter TikkTalk trenger du ikke å tenke på fakturering – det tar vi oss av.

TikkTalk sender deg pengene rett på konto, uten å ta en andel av prisen du har satt. Dermed kan du konsentrere deg hundre prosent om tolkingen.

Jobb fra hvor som helst

Benytt tiden din bedre. TikkTalk tilbyr fremmøte og fjerntolking – fra sikre stillerom eller fra der du er.

Integrert i vårt system har du video- og telefonsystemer av høy kvalitet, som gir deg mulighet til å jobbe fra hvor du vil.

Bli en del av fremtiden

Vi vet at teknologi fører til store endringer i mange bransjer, inkludert tolkebransjen.

Som en teknologibedrift ønsker TikkTalk å ligge i forkant og utvikle nye, verdiskapende verktøy for deg som tolk.

Vi er ikke et tolkebyrå

TikkTalk er en teknologibedrift som har laget en åpen og transparent markedsplass for tolkebransjen.

En offentlig utredning  om tolking i offentlig sektor fra 2014 (NOU 2014: 8) konkluderer med at dagens tolkemarked er uoversiktlig og dårlig organisert. TikkTalk ønsker å forbedre dette med å fokusere på ny teknologi, åpenhet og kvalitetssikring. Vi mener tolkemarkedet er best tjent med å bruke de høyest utdannede tolkene, og derfor har vi skapt en innovativ og direkte kanal mellom tolkene og tolkebrukerne.

Ett av våre viktigste mål er å kutte administrasjon i bestilling av tolketjenester ved å digitalisere manuelle prosesser. Vi anerkjenner likevel at det vil være et behov for menneskelig kontakt i enkelte tilfeller. Er du en tolkeformidler som tror teknologi kan endre bransjen, ta gjerne kontakt med oss i TikkTalk.

TikkTalk vil forbedre arbeidsforholdene for tolker og sikre kvalitet for tolkebrukere. Direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker sikrer mer rettferdig prising av tjenester. Bevisstgjøring om bruk av utdannede tolker hever kvaliteten på tjenestene, og legger grunnlag for god kommunikasjon fra starten av. På den måten kan vi skape en trygg og oversiktlig bransje sammen.

Vi er en åpen markedsplass

TikkTalk er bygget for å gjøre arbeidsdagen enklere for deg som tolk. Du kan bruke oss som et verktøy for å finne oppdrag som interesserer deg. Gjennom oss kan du knytte verdifulle kontakter og profilere deg selv.  

På nettsiden vår kan du opprette en gratis profil og dokumentere tolkeutdanning, autorisasjon og språkferdigheter. Når du er registrert kan du bruke markedsplassen til å finne oppdrag. Hvis noen publiserer et oppdrag som passer dine kvalifikasjoner vil du motta et varsel.

Basert på tolkebrukernes ønsker vil markedsplassen vår til enhver tid finne tolker som oppfyller kravene til hvert spesifikt oppdrag, samtidig som TikkTalk ønsker å fremme utdannede og autoriserte tolker. Du kan by på oppdragene med en pris du velger selv. Du som tolk vil motta hele beløpet du ber om, eventuelt hele salærsatsen.

Etter at du har utført et oppdrag, kan fornøyde tolkebrukere enkelt bruke TikkTalks system for å velge deg igjen for fremtidige oppdrag. Tolkebrukerne kan også referere deg videre til andre, slik at du får bygget deg en kundeportefølje istedenfor å bruke tid på å lete etter nye jobbmuligheter.

Hvordan motta betaling

ENK eller AS i Norge

Hvis du har et enkeltmannsforetak (ENK), norsk avdeling av utenlandsk selskap (NUF) eller aksjeselskap (AS) i Norge kan TikkTalk fakturere for deg og betale deg den samlede summen for dine oppdrag månedlig.

TikkTalk kan også integreres mot ulike tredjeparts økonomisystemer. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å effektivisere fakturering og betaling.

Andre i Norge

Har du ikke et ENK eller AS i Norge, kan du registrere deg hos TikkTalk og fortelle oss om dine ferdigheter. Vi jobber med en løsning på hvordan vi skal betale deg, og trenger din hjelp for å finne den beste måten.

Utenfor Norge: PayPal

For tolker som bor utenfor Norge tilbyr vi betaling via PayPal. Du er selv pålagt å inkludere alle lokale/relevante skatteavgifter i prisen du setter på et oppdrag. TikkTalk vil sende deg hele beløpet du tjener direkte.

Tolker vil aldri bli erstattet av teknologi, men av tolker som bruker teknologi.

Registrer deg gratis