Skiwo, Norges første digitale markedsplass for tolketjenester

Vi er stolte av å kunngjøre at Norges første online åpne markedsplass for tolker “Skiwo” nå er lansert. Vårt fokus fra dag én har vært de som ville bruke Skiwo, både tolkene og kundene. Men også menneskene som trenger tolk for å fortelle sin historie, det være en flyktning, en pasient eller en forretningsreisende.

Etter å ha snakket og lyttet til både tolker og kundene, la vi merke til at hver side hadde sine utfordringer med dagens marked. Derfor bygde vi en transparent og åpen plattform som vil hjelpe begge partene på mange måter. For eksempel: Skiwo lar tolker bestemme sin egen pris og legge til sine kvalifikasjoner for verifisering. I tillegg har tolker direkte tilgang til oppdragene de er kvalifisert for, og er i stand til å snakke direkte med kundene. Offentlige selskaper som sykehus, immigrasjonskontoret eller politiet er pålagt å leie inn profesjonelle tolker som er kvalifiserte. Med Skiwo sin åpne markedsplass vil kundene ha en større påvirkningskraft på hvem de leier inn som tolk og tolkene på sine side kan ha en bedre regi på sine egen arbeids hverdag.

Vi er forpliktet til å forbedre tjenesten, ved å lytte til våre brukere, og ved å legge til flere funksjoner i tiden som kommer for å gi deg en så god opplevelse som mulig.

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This