Det kan være en tidkrevende og vanskelig prosess å finne en god tolk. Dette gjelder spesielt i de områdene av verden hvor behovet for tolker er aller størst grunnet tilstrømningen av flyktninger. Selv etter at du har funnet den rette tolken, så gjenstår det fortsatt en tidkrevende prosess med å bestemme ting som vilkårene i kontrakten, bli enige om tid og sted, ordne med transport og at det teknologiske er tatt hånd om. Alt dette vil føre til økte forsinkelser og kostnader.

Skiwo - din alt-i-ett løsning for hele tolkeprosessen

Skiwo forplikter seg til å tilby en alt-i-ett løsning som er så enkel som mulig for myndigheter og bedrifter. Det å finne en tolk er en enkel oppgave med vår åpne digital plattform som gjør det mulig å publisere oppdrag som tolkene enkelt kan søk på. Du kan også publisere private oppdrag rettet mot de personene som egner seg spesielt til jobben.

Når du har valgt tolk så kan selve tolkingen utføres på vår nettside, på et videokonferansesystem eller over telefon. Man kan ringe fra hvor som helst i hele verden på den måten som er mest praktisk for deg, enten det er over telefon, på nettet, Skype for Business, eller ved et eksisterende videosystem. Vi tilbyr også muligheten for fremmøtetolking. Og for video- og telefonsamtaler som må være helt private, kan du velge et «stillerom». Da snakker tolken fra et lukket rom i Skiwo sine lokaler.

Etter samtalen vil vi belaste ditt kredittkort automatisk, eller hvis du har valgt faktura så vil vi sende deg en faktura en gang i måneden for de oppdragene som er utført. På Skiwo kan du følge opp både de gjennomførte og de kommende transaksjonene dine.

I den globaliserte tiden vi nå lever vil behovet for profesjonelle tolker bare bli høyere. Skiwo kobler deg direkte med en samling av tolker, sortert etter språk og kvalifikasjonsnivå. Administrer enkelt dine tolkebestillinger hos Skiwo.

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This