Profesjonelle tolker er avgjørende i å formidle relevant informasjon i alle situasjoner, men viktigst på steder som sykehus, skoler og rettssaler. En tolk oversetter ikke bare informasjon. De kommuniserer på en flerdimensjonal måte som er følsom for flerkulturell forståelse, så det er mange fordeler med å bruke en dyktig tolk.

Ifølge en artikkel skrevet i American Family Physician, som fikk sine data fra Census Bureau i 2014: «Mer enn 25 millioner amerikanere snakker engelsk mindre enn veldig bra, og mer enn 60 millioner snakker et annet språk enn engelsk hjemme.» Det er åpenbart at det er et kritisk behov for tolker i dagens samfunn. Derfor vil vi presentere flere fordeler ved bruk av tolk under.

Medisinks tolking, fordeler med bruk av tolk

Tolker redusere risiko
I mange tilfeller vil det å ha en tolk til stede være et spørsmål om liv og død. For eksempel, hvis helsepersonell ikke er i stand til å kommunisere skikkelig med sine pasienter, kan det føre til feildiagnostisering og feilaktige behandlinger. En tolk som er tilstede, enten selv eller på video eller telefon, er i stand til effektivt å kommunisere medisinsk terminologi som vil sikre riktig behandling.

En artikkel skrevet i Sacramento Bee illustrerer en døv pasient sin opplevelse gripende: «Hun følte seg isolert og usikker på hvorfor hun fikk visse injeksjoner og nøyaktig hva hennes medisinske status var.» Denne følelsen av å være isolert og frakoblet er en felles opplevelse for folk i akutt behov for tolk.

Kulturelt nødvendig
En tolk kan hjelpe til med kulturelle nyanser som gir klarhet mellom forskjellige språk. For eksempel, hvis en person er i retten og ikke oppretter øyekontakt, kan det være på grunn av kulturelle forskjeller. En tolk kan bekrefte om denne atferden er kulturell eller om det noe annet.

Profesjonelle tolker har en god forståelse av kulturene de representerer. Videre fortsetter American Family Physician å rapportere: «Bruken av profesjonelle tolker (personlig eller på video eller telefon) øker pasienttilfredsheten, bedret etterlevelse og utfall, og reduserer uønskede hendelser og dermed begrenser risikoen for feilbehandling.»

Ekspansjon
I dagens klima vil tilgang på tolker la bedriftene betjene flere kunder, bedre og dypere enn de noensinne kunne ha forestilt seg. Denne formen for dypere engasjement åpner for bedre inkludering og viser respekt for det mangfoldige og rike kulturlandskapet vi lever i. Selv om tolker er kostbare, så er deres tjenester helt avgjørende; hvis man ikke sørger for å bruke tolk kan det være en risiko og det kan også vise seg å bli mer kostbart til slutt.

Kobling til suksess
Til slutt, tolker tilbyr ikke bare tolketjenester. Tolker tetter gapet mellom språkene mer nøyaktig og effektivt samtidig som de gir en plass for folk og tjenesteleverandører til å virkelig koble sammen. De gir folk i nød med en stemme. Tolker er en av de viktigste ingrediensene for en vellykket praksis.

Følg oss på Twitter for flere måter å koble med kundene dine, eller lære mer om oss og hvordan vi kobler bedrifter og folk til kvalifiserte og sertifiserte tolker.

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This