Medisinsk tolking

Verden blir mer og mer tilkoblet. Uansett hvor vi går i disse dager møter vi mennesker fra hele verden med ulike kulturelle bakgrunner. Enten det er besøkende på ferie, en utvekslingsstudent, eller en innvandrer så møter vi jevnlig mennesker fra ulike land i vårt daglige liv. Dette bidrar til å berike vårt samfunn fordi vi lærer av hverandre og utforsker ulike tradisjoner, språk, mat tradisjoner og mye mer. Men denne multikulturalismen presenterer også nye utfordringer for offentlige institusjoner og tjenester for å overvinne språk og kommunikasjonsbarrierer.

Spesielt for dem i det medisinske feltet, for eksempel leger og sykepleiere, kan det bety navigering mellom språk og kulturelle barrierer samtidig som man behandler en pasient. De må forstå og kommunisere med pasienten for å gi riktig behandling. Ellers vil mangelfull forståelse på grunn av språkbarrierer føre til feilbehandling og kan ha en direkte negativ innvirkning på pasientens helse. Det er her tolker med spesialkompetanse innen helse og medisin kommer inn i bildet.

Tolker med spesialkompetanse innen helse og medisin er nøkkelen til å tilrettelegge for kommunikasjon mellom helsepersonell og utenlandske pasienter. Hvis en veldig syk person plutselig kommer inn for en legeundersøkelse og ingen av dem forstår hverandre, så er det viktig å ha dyktige tolker med spesialkompetanse innen helse og medisin tilgjengelig. Noen ganger kan en pasient ha et familiemedlem som kan oversette og forklare symptomene, men denne type løsninger har store mangler da de ofte mangler kvalifikasjoner, opplæring og medisinsk forståelse som igjen kan forårsake feil og dermed en mindre effektiv behandling eller i verste tilfelle en feilbehandling.

La oss skissere hvorfor profesjonelle tolker med spesialkompetanse innen helse og medisin er så viktig.

 

  • Grunnleggende kommunikasjon av symptomene er helt klart viktig. En lege trenger å vite nøyaktig hva pasienten føler og deres medisinske historie. Dette er ikke tiden for å prøve og feile med bruk av håndbevegelser fordi viktige detaljer kan bli utelatt og leger kan unnlate å bestille de nødvendige diagnostiske testene. Hvis tid er viktig, så vil bruk av ordbok for å sette sammen setninger ta altfor lang tid.
  • Medisinsk terminologi er vanligvis ikke en del av grunnleggende språkopplæringsprogrammer. Så selv om pasienten har en grunnleggende forståelse av det lokale språket så er det ikke sikkert at de er i stand til å gi nok informasjon til legen. Dette kan gjelde enda mer hvis de har sterke smerter eller annet ubehag på grunn av sykdom. En tolk med spesialkompetanse innen helse og medisin har tatt seg tid til å lære terminologien for å takle disse vanskelige situasjonene.
  • Familiemedlemmer og venner skal være der for å tilby moralsk og følelsesmessig støtte og ikke for å jobbe. Altfor ofte vil barn som snakker det lokale språket følge sine foreldre til akuttmottakene. Det er ikke rettferdig å bruke dem for å oversette når de allerede er i en vanskelig situasjon med deres syke eller skadede foreldre. Det er også lite sannsynlig at de er utdannet innen medisinsk terminologi. Det er til alles fordel å ringe en objektiv tredjeparts voksen.
  • Kulturelle barrierer kan være et problem i intime situasjoner som medisinsk behandling ofte innebærer. En god tolk vil være i stand til å bidra og gjøre pasienten rolig. For eksempel vil en tolk kunne kommunisere ubehaget en pasient kunne ha om å bli sett av en av det motsatte kjønn. En tolk skal også ha kunnskap om hva slags omsorg som er tilgjengelig for pasienten i hjemlandet, kunne forklare hva forskjellene er og hva de kan forvente av medisinsk personell eller prosedyrer.

Det er mange fordeler for en medisinsk praksis med å ha en profesjonell tolk med spesialkompetanse innen helse og medisin tilgjengelig. Dyktige tolker øker i relevans og betydning grunnet det stadig økende mangfoldige og flerkulturelle samfunnet vi lever i. Tolker garanterer sykehus, leger og helsepersonell muligheten til å levere effektiv høykvalitets helsetjenester.

Hvis du arbeider i helsevesenet og møter disse utfordringene ofte, så kan du bruke Skype til å få tilgang til profesjonelle tolker raskt og enkelt.

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This