Verdien av profesjonelle tolker sammenlignet med nettbaserte oversettelsestjenester

For korte og tilfeldige oversettelser er det ingen tvil om at maskinoversettelsesprogrammer som Google Translate har hatt en positiv påvirkning for internasjonal kommunikasjon. Det ligger en stor verdi i å kunne oppfatte kjernen i hva folk sier på et fremmedspråk.

Uansett hvor imponerende og nyttig denne teknologien er, så mangler den imidlertid mye av det grunnleggende en menneskehjerne kan forstå av samtaler og skriftspråk. Hva maskinoversettelse oppnår gjennom svært bokstavelig tolkninger av enkle ord og fraser, så vil det ofte skjule nyanser og selv de mest grunnleggende meningene bak ordene.

Her er noen viktige punkter på verdien av profesjonelle tolker sammenlignet med Google Translate eller andre maskinoversettelsestjenester:

  • Maskinoversettelser kan bare gjøre en del av jobben. Maskinoversettelser får fullført jobben raskt, men er ikke allikevel alltid riktig i alle settinger, spesielt gjelder dette næringsliv og utdanning. I situasjoner hvor en maskinoversettelse ikke kan fonetisk forklare situasjonen, kan en tolk tilføre noe mer enn bare ord. Tross alt, så kan mye sies med få ord – og en tolk kan virkelig dele sin tiltenkte mening.
  • Slang beveger seg raskere enn maskinoversettelsene klarer å lære. Dette er et problem som aktivt blir tatt opp av Google, men selv ikke den nye nevrale nettverkstilnærmingen til maskinoversettelse er i stand til å holde tritt med den stadig utviklende av nasjonal eller internasjonal slang, som ikke sier noe om den lokale dialekten og sub-kultur sjargongen. Tolker derimot vil tilføre dagens kulturelle opplevelse og terminologi til sitt arbeid, noe som sikrer den mest nøyaktige oversettelsen fra ett språk til et annet. Dette er spesielt nøkkelen til gode vokale oversettelser der lokale aksenter og dialekter kan forvirre maskinoversettelsesprogrammer og føre til noe uforståelig som en tolk enkelt kan kommunisere ordentlig.
  • Naturlig så vil maskinoversettelser tilsløre betydning. Selv med en klar kildetekst eller tale, som bruker dominerende dialekter og unngår teknisk sjargong eller slang, og i tillegg kommuniserer på en måte som er åpenbart for de snakker på sitt morsmål, så har maskinoversettelse ingen evne til å kontekstualisere flere typer setninger fra et språk til et annet. Det kan ikke velge det riktige alternative i situasjoner der ord eller setninger har mer enn bare én betydning. Det kan heller ikke ta hensyn til tone, konnotasjon eller former for fysiske uttrykksformer. Tolker opererer utenfor bokstavelige betydninger og kan anvende sin dype kunnskap om kulturen bak språket, idiomer og vanlige ord for å finne nøyaktige, tilsvarende måter å kommunisere det på et annet språk.
  • Profesjonelt og polert inntrykk av din bedrift eller organisasjon. Du kan kanskje oppfatte den generelle ideen til hva den andre personen som bruker maskinoversettelsesverktøy vil være, men du vil ikke få hele bildet, eller enda verre, du vil få et feiltolket bilde av hva personen sier. Ikke bare kan dette påvirke suksessen for virksomheten på en negativ måte, men også din profesjonelle image.

Maskinoversettelse er et fantastisk verktøy som bare er første skritt for å bygge solide kommunikasjonslinjer mellom talere av forskjellige språk. Som et supplement er det best brukt som et kompass som peker mot betydningen, mens tolker har midler til å gi mer nøyaktige og lokaliserte intensjoner.

Med Skiwo kan du få hjelp fra en virkelig person som kan gi deg svar og ikke bare uttalelser. Som en åpen online markedsplass tilbyr vi en global samling av tolker og et alt-i-ett verktøy for å administrere og gjennomføre tolkoppdrag. Bare legg inn informasjonen om oppdraget og du kan velge den mest passende tolken for dine behov. Det er gratis å registrere seg og du betaler bare etter et vellykket oppdrag.

Hvis du ønsker å holde kontakten, følg oss på Facebook eller Twitter. Skiwo sin visjon er å koble de beste tolkene med alle som trenger dem!

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This