De siste ukene og månedene har vært fantastiske for oss her på Skiwo-kontoret. Over hundre nye tolker har registrert seg, mange nye medarbeidere har blitt ansatt, og de første kundene har begynt å bruke tjenestene våre.

Siden vi ser på oss selv som en smidig teknologibedrift, lanserte vi plattformen vår på markedet så hurtig som mulig tidligere i år. På den måten kunne vi umiddelbart få tilbakemeldinger direkte fra tolker og kunder for å forbedre oss. Vi er overbevist om at det er den beste måten å gi folk det de vil ha på.

I tiden som har gått har vi fått veldig mange gode og konstruktive tilbakemeldinger, og nå er vi klare for å presentere det nye navnet og den nye identiteten til tolkeplattformen vår: TikkTalk.

For de av dere som allerede bruker tjenestene våre vil alt forbli som det har vært – men den nye identiteten vil hjelpe oss med å vokse og sementere posisjonen vår i tolkemarkedet.

lets_tikktalk-copy

Hvorfor TikkTalk?
TikkTalk representerer den teknologidrevne og vennlige problemløseren som skal bringe tolkeindustrien inn i fremtiden.

Den viktigste versjonen av TikkTalk vil hete TikkTalkPro, for sertifiserte tolker som tilbyr tolketjenester av høyeste kvalitet til bedrifter og offentlige institusjoner, for eksempel i rettssaler eller på sykehus.

Det norske tolkemarkedet har til nå slitt kraftig med å skaffe til veie tolker med tilstrekkelig kvalitet for mange komplekse og viktige oppdrag. Et talende eksempel er Helse Sør-Øst sitt funn fra 2014: ni av ti tolker som ble brukt i møte med pasienter manglet formelle kvalifikasjoner, selv om kvalifiserte tolker er påkrevd ved lov.

TikkTalkPro vil hjelpe med å løse dette problemet ved å tilby en enkel og oversiktlig måte for offentlige institusjoner og bedrifter å få tilgang til sertifiserte tolker – ansikt til ansikt eller via video. Vi jobber også med andre versjoner av TikkTalk, i tillegg til Pro, og vil komme tilbake med mer om disse i tiden som kommer.

TikkTalks nye identitet og navn
Før vi begynte å skisse på identiteten, hadde vi et tett samarbeid med hele teamet fra NameAbrand som utviklet navnet som best mulig speilet vår visjon og våre verdier. I arbeidet med å forme TikkTalks nye identitet brukte vi fire intense dager på å diskutere hundrevis av ideer og utkast. Vi fikk hele veien god hjelp av Rods tidligere kolleger i Brandlab, som jobbet dag og natt med å perfeksjonere det nye utseendet vårt.

TikkTalks nye identitet er varm, åpen og vennlig, samtidig som den skiller oss ut i tolkemarkedet som en teknologibedrift, til forskjell fra et tradisjonelt tolkebyrå. Vi ser på oss selv som den nøytrale partneren; den åpne, tilgjengelige og ryddige hjelperen; plattformen som gjør arbeidsdagen din mer effektiv. I arbeidet vårt er vi drevet av et ønske om å forbedre måten tolker blir ansatt både av offentlige og private aktører, og vi jobber hardt for å skape den best mulige tolkeplattformen på nett.

Vi har forsøkt å samle alle disse egenskapene og visjonene inn i et enkelt, abstrakt «T»-symbol som vil være gjenkjennelig verden over. Sirkelen representerer tolkemiljøet, mens rektangelet er vår plattform; sammen står de for en samarbeidsdrevet markedsplass for tolketjenester. Navnetrekket er satt i et spesialtegnet, geometrisk, grotesk skriftsnitt, som står godt til symbolet.

Med den nye logoen og identiteten vår ønsker vi også å leke med alle de forskjellige designelementene: typografien, det grafiske, illustrasjonene, fargene og «T»-symbolet opererer i et harmonisk samspill og skaper et distinkt grafisk språk. I løpet av de neste månedene vil Skiwo gradvis endres til den nye TikkTalk-identiteten og puste nytt liv inn i tolkeindustrien.

La oss TikkTalke!

tikktalk_logotikktalk_app_iconjoin_tikktalktikktalk_ipadneutral_tikktalknow-were-tikktalking

Hvis du ønsker mer informasjon om Skiwo og TikkTalk, send en e-post til support@tikktalk.com, ring oss på 400 55 945, eller simpelthen trykk på snakkeboblen du ser der borte i hjørnet ->

Og hvis du ønsker å registrere deg hos TikkTalk, enten for å bestille en tolk eller for å tilby tolketjenester, kan du gjøre det her: https://my.tikktalk.com/auth/sign_up

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This