I dag og i morgen er TikkTalk på E-Health in Norway Future Health (EHiN FH) 2016 i Oslo Spektrum. Kom og snakk med oss om hva tolketeknologi kan gjøre for helsevesenet.

EHiN 2016

EHiN Future Health er Norges største konferanse om e-helse, altså bruken av digital teknologi i helsevesenet. Konferansen er organisert av en rekke offentlige organisasjoner for helse og teknologi.

I løpet av to dager i Oslo sentrum blir det en rekke foredrag, debatter og presentasjoner, inkludert av helseminister Bent Høie og direktøren for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Vi stiller med Gautam, Rod og Jørn, som er klare for å snakke med alle i helsesektoren om deres behov for tolker, og å diskutere hvordan teknologi kan forbedre helsetjenestene.

Oslo Spektrum

TikkTalk sponser også arrangementet og håper at vi kan bidra til at det norske helsevesenet tar i bruk mer teknologi.

Over 500 mennesker samles i Oslo spektrum for EHiN Future Health, som også omfatter the European Telemedicine Conference – Europas ledende møteplass for telemedisin.

Viktige temaer som skal diskuteres på konferanser inkluderer robothjelpere, holografiske computere, digital tilgang til journaler, og den økende bruken av helse-apper. Alle disse innovasjonene kan en dag komme til å spille en sentral rolle i helsetjenester verden over, og noen av dem er allerede vel etablert.

Medisinsk tolking

Ny teknologi er også en essensiell del av tolketjenester. TikkTalks innovasjoner inkluderer neste generasjons skjermtolking, egne stillerom for video for å sikre personvern, og app-baserte tjenester – i tillegg til hele den nettbaserte plattformen for å bestille og organisere tolketjenester.

Vi mener det er viktig å være en del av teknologisektorens svar på helsevesenets utfordringer, og vi ser på oss selv mer som en teknologibedrift enn et tolkebyrå.

Hvis du vil vite mer om TikkTalks innovative teknologi, eller hvis du vil bestille tolketjenester fra oss, registrer deg her nå.

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This