Tolkebruker og tolketeknologi

Vi bruker stadig ny teknologi og nye verktøy for å kommunisere med hverandre, og verden blir bare mer sammenknyttet. Teknologi forandrer imidlertid ikke bare hvordan vi kommuniserer, men endrer også hele sektorer. Ett av de mest interessante eksemplene på dette er hvordan ny teknologi har fundamentalt forandret tolkesektoren.

Her er noen eksempler på hvordan teknologi er med på å forme fremtidens tolkehverdag.

Nye verktøy

I dagens arbeidshverdag bruker tolker mange forskjellige teknologier: smarttelefoner, laptoper, nettbrett, video for virtuelle møter på nett, og mye mer. Mange nettsider og apper lar deg komme ansikt-til-ansikt med kunder – som for eksempel Skype, Hangouts og Viber. Og TikkTalk bruker lignende teknologi for å sette tolker i kontakt med oppdragsgivere. Over hele verden har teknologi som dette forandret måten tolker arbeider på.

Nye arbeidsmåter

Nye verktøy er imidlertid bare én av mange forandringer i tolkers hverdag, og selve måten tolking blir utført på er også i endring. Det er, for eksempel, ikke alltid nødvendig for tolker å møte opp personlig der tolkingen skal skje. Avhengig av oppdragsgiverens behov kan tolking via telefon eller video være bedre og mer kostnadseffektivt. I 2015 brukte norske myndigheter halvparten av tolkebudsjettet sitt på transport, så ekstrautgifter som dette forbundet med tolking er definitivt et stort problem.

Flere fordeler for tolkene

Ny teknologi har også gjort mange tolkers hverdag mye enklere. Tolker har nå tilgang på verktøy de aldri har hatt tidligere, og arbeidsdagene har dermed blitt mer effektive og mindre hektiske.

TikkTalks system har for eksempel en digital kalender der tolker og oppdragsgivere enkelt kan organisere tolkeoppdragene sine. På den måten er viktige avtaler alltid synkroniserte, og kalendervarsler på telefon eller e-post gjør det nærmest umulig å gå glipp av et møte.

I tillegg kan tolker jobbe mer komfortabelt hjemme hos seg selv, eller til og med fra fly og tog.

Mer effektivitet for oppdragsgivere

Den nye teknologien hjelper imidlertid ikke bare tolkene; den har også stor verdi for mange oppdragsgivere. Tolkeoppdrag og -tjenester er nå mer effektive og rimelige enn tidligere, spesielt via video og telefon.

For oppdragsgivere som for eksempel politi og sykehus betyr dette store fordeler. I nødssituasjoner der personer snakker forskjellige språk, er det mye lettere enn før å bryte ned språkbarrierer ettersom teknologi har gjort tolker mer tilgjengelige enn noensinne.

Alle disse digitale fremskrittene har ført tolker og oppdragsgivere mye tettere sammen, og gjort tolkeopplevelsen enklere og mer behagelig. Teknologien vil fortsette å utvikle seg på mange fronter, og tolketjenestene vil følge tett etter.

TikkTalk ønsker å hjelpe deg med alle dine tolkebehov, gjennom en markedsplass som kjapt og enkelt knytter tolker opp til alle som har behov for dem. Så la oss TikkTalke!

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This