Mange bruker begrepene tolk og oversetter om hverandre i dagligtalen. Men selv om utøverne av de to yrkene utfører lignende oppdrag, er det en stor forskjell på ferdigheter, utdanning og arbeidsmetoder.

Illustajonsbilde tolk og oversetter

Hva er en tolk?

Tolker jobber med muntlig språk og oversetting. De hører på en taler som snakker et første språk, forstår innholdet og konteksten i det som blir sagt, og forklarer det for en mottaker som snakker et annet språk.

Tolker blir typisk brukt av offentlige institusjoner som sykehus, politi og immigrasjonsmyndigheter. Men tolker brukes i tillegg mye av privat sektor: i flerspråklige møter, via video eller ansikt til ansikt; av advokatfirmaer; og i en rekke internasjonale markeder. Og tolker er også brukt av enkeltpersoner som behøver å kommunisere muntlig på et språk de ikke snakker selv.

Hvilke ferdigheter behøver en tolk?

Tolker må være svært gode til å lytte. De må kunne forstå og huske ordene en person sier på ett språk, mens de samtidig forklarer på et annet språk hva personen sa for fem til ti sekunder siden. Det er også viktig at tolker har sosiale ferdigheter som gjør at de kan «lese» sosiale situasjoner og beholde sin nøytrale posisjon hele tiden.

Siden tolker oversetter der og da, uten ordbøker eller annet referansemateriale, må de ha grundig kunnskap om temaet det snakkes om, ha god kjennskap til forskjellige kulturer, og ha et omfattende vokabular på begge språk.

I Norge er autorisasjonsordningen eneste offentlige godkjenning av tolker. Flere tolkebyråer tilbyr interne kurs for tolker, men dette er noe helt annet enn autorisering. Du kan lese mer om utdanning for tolker i Norge her, og om TikkTalks åpenhet rundt tolkers kvalifikasjonsnivåer her.

 

Tolk hilser på partene i et tolkeoppdrag

Hva er en oversetter?

Oversettere jobber med å endre tekster fra ett skriftspråk til et annet. De bruker ordbøker og annet referansemateriale for å oversette originaltekster tydelig og korrekt så mottakeren forstår dem.

Oversettere må forstå originalspråket og kulturen til landet teksten kommer fra, i tillegg til landet og språket teksten skal oversettes til. Der tolker har mulighet til å legge til ekstra forklaringer hvis noe er uklart i en muntlig samtale, har oversettere kun én mulighet til å få mottakeren til å forstå meningen i teksten.

Hvilke ferdigheter behøver en oversetter?

Siden målet til oversettere er å få en mottaker til å les oversettelsen som om det var originalteksten, må oversettere skrive godt og med et tydelig språk, og hele tiden beholde nøyaktigheten i fakta og ideer.

Men hvis vi ser bort i fra forskjellene i ferdigheter, deler tolker og oversettere en kjærlighet for språk og et engasjement for å hjelpe mennesker å forstå hverandre.

TikkTalk

Mange misforstår altså hva tolker og oversettere er. Begrepene brukes ofte som synonymer uten at man forstår foreskjellen mellom de to yrkene.

Dessverre jobber vi ikke med oversettere her hos TikkTalk, men hvis du er en tolk som ser etter nye muligheter og oppdrag, så ta en kikk rundt nettsiden til TikkTalk.

Med TikkTalk kan du knytte deg selv direkte til organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som trenger tolketjenester. Bli en del av fellesskapet vårt og del erfaringer og ideer med kolleger: https://www.facebook.com/groups/1805933676347115

Be part of the future. Let's TikkTalk

Share This