Forskjellen på stimultantolking og konsekutiv tolking: Konferansebord

Det finnes to hovedmetoder for tolking: simultantolking og konsekutivtolking. Siden det kan være vanskelig for tolkebrukere å ha oversikt over hva som er hva, har vi laget denne enkle guiden. Les mer her om forskjellene mellom de to typene tolking, og fordeler og ulemper med begge.

De to tolkemetodene:

Simultantolking er når en tolk oversetter samtidig som en taler snakker. For at dette skal foregå på en effektiv måte i store grupper, bruker tolken ofte mikrofon og publikum ofte øretelefoner. Hovedpoenget er at simultantolking skjer simultant, eller samtidig, med tale på originalspråket.

Konsekutivtolking er når en tolk hører på det en taler sier, og deretter videreformidler talerens ord til publikum mens taleren tar en pause. Med andre ord foregår talen og tokingen konsekutivt, eller etterfølgende.

Når brukes simultantolking?

Simultantolking er den foretrukne tolkemetoden i møter med store grupper, samtaler der tale må oversettes til mer enn ett språk, eller samtaler der mye informasjon må formidles hurtig. FN bruker for eksempel simultantolking i sine møter.

Det er både fordeler og ulemper med denne typen tolking. Fordi publikum gjerne bruker øretelefoner, er det ingen øvre grense på hvor mange mennesker som kan lytte. Simultantolking overfører også informasjon så hurtig som mulig, på en måte som gjør at taleren slipper å ta unaturlige pauser.

Simultantolking krever imidlertid flere utgifter og mer forberedelser enn annen tolking, da lydutstyr som oftest er nødvendig. I tillegg får ikke tolkene pause, så for langvarige møter kan det være nødvendig med mer enn én tolk. Mange opplever også simultantolking som mindre personlig enn konsekutivtolking, fordi publikum bruker øretelefoner i stedet for å høre direkte på hverandre som i en vanlig samtale.

Når brukes konsekutivtolking?

Konsekutivtolking er ideelt for mindre grupper eller samtaler mellom to personer for eksempel intervjuer, legeavtaler, rettsmøter, telefonkonferanser, forretningsmøter eller pressekonferanser. Som med simultantolking, har også konsekutivtolking både sine fordeler og ulemper.

Konsekutivtokling fremstår vanligvis som mer personlig enn simultantolking. Det er derfor ideelt for samtaler mellom to personer. I sensitive situasjoner eller forhandlinger gir også konsekutivtolking den fordelen at samtalepartnerne får ekstra tid til å tenke mens de snakker.

Konsekutivtolking har imidlertid sine begrensninger. Kun få personer kan delta i samtalen (vanligvis bare to eller tre). Det foregår mye saktere enn simultantolking, og det kan være vanskelig å bruke konsekutivtolking når mye informasjon skal formidles på én gang.

Selv om de har sine likheter, har de to tolkemetodene hver sine styrker og svakheter.
TikkTalk tilbyr begge, og lar deg enkelt legge ut et oppdrag der du kan spesifisere metoden du behøver. Dermed kan du finne akkurat den tolken du trenger for ditt oppdrag.
Har du noen spørsmål? Eller vil du lære mer om hvordan TikkTalk hjelper deg å kommunisere på tvers av språk og kulturer?

Share This