Aman er TikkTalks community manager. Han har selv jobbet som tolk, og var i tillegg en aktiv tolkebruker da han drev et asylmottak på Otta. Her forteller han litt om seg selv og deler sine tips til tolker.

Aman Tesfamichael

Aman Tesfamichael har vært både tolk og tolkebruker. Nå er han community manager for TikkTalk, og skal skape fellesskap blant TikkTalk-tolkene.

– Jeg heter Aman Tesfamichael og har jobbet for TikkTalk siden november 2016. Oppgaven min er å skape en følelse av fellesskap blant tolkene våre, sier Aman, – Vi i TikkTalk vet at frilanstolker ofte savner et sted å møte andre tolker, så vi vil sørge for at de får det.

– TikkTalk er ikke et tolkebyrå, men en teknologibedrift. Så måten vi vil skape fellesskap på er blant annet gjennom arrangementer og diskusjoner på nett, sier han.  

– Den interne Facebook-gruppa vår for tolker,  TikkTalkers, er et godt eksempel på det. Der tilbyr vi tolkene et lukket forum for å dele sine erfaringer og hjelpe hverandre.

 

Begynte som tolk

Aman har ikke offentlig utdanning som tolk, men har likevel jobbet som tolk for helse- og asyl-tjenester i Norge, mellom norsk, engelsk og tigrinja.

– At jeg har jobbet som tolk gjør at jeg vet hvordan mange tolker i Norge har det i dag, sier han, – Samtidig vet vi godt at det er store forskjeller i arbeidsforhold mellom statsautoriserte tolker, andre profesjonelle tolker og de som er tospråklige, sier Aman.

– Én av de viktigste tingene vi gjør i TikkTalk er å informere tolkebrukere tydelig om kvalifikasjonsnivået til de forskjellige tolkene våre. På den måten kan vi forsikre oss om at autoriserte tolker alltid blir brukt der autorisasjon er påkrevd.

Amans tips til tolker

De tre viktigste tingene for tolkebrukere:

Etter å ha jobbet som tolk, ble Aman mottaksleder for et asylmottak i distrikts-Norge. Plutselig befant han seg på den «andre siden», og ble selv tolkebruker.

– Som mottaksleder måtte jeg ofte benytte meg av tolker, sier Aman, – Det var en ny erfaring. Og da lærte jeg fort at det var tre ting som er veldig viktige for tolkebrukere: tilgjengelighet, pris, og forholdet mellom kvalitet og binding til et byrå.

– For det første var jeg avhengig av at tolkene var tilgjengelige når jeg trengte dem, sier han, – Vi prøvde å begrense tolkebruken til dagtid, men på et asylmottak hender det at du trenger tolk til alle døgnets tider.

– I tillegg var jeg selvfølgelig opptatt av pris. Og jeg ville gjerne vite hvor mye av pengene jeg betalte som gikk til tolken, og hvor mye som gikk til tolkebyrået, fortsetter han.

– Til sist var kvalitet og frihet viktig. Hvis jeg skulle binde meg til en kontrakt med et tolkebyrå, måtte jeg være sikker på at det var bra. Men aller helst ville jeg ha muligheten til å bruke de tolkene jeg ville ha, uten å måtte binde meg til et byrå, sier Aman.

De tre største bekymringene for tolkebrukere:

Aman forteller at det å bestille en tolk kunne føre med seg flere bekymringer.

– Det verste som kunne skje var at tolken ikke møtte opp, sier han, – Det å bestille en tolk var ikke hovedmålet mitt i løpet av en arbeidsdag på asylmottaket. Det var et middel for å oppnå et mål. Da var det veldig viktig at alt gikk smertefritt, så jeg kunne konsentrere meg om jobben min.

– Prisen kunne også vise seg å være et problem. Selvfølgelig koster kvalitet, men hvis det ikke er samsvar mellom det du betaler og det du får er det ikke bra, sier Aman, – Får du kvaliteten du betaler for, er det absolutt verdt det. En god tolk kan spare deg for mye utgifter og tidsbruk i lengden.

– I tillegg opplevde jeg noen ganger at tolken var useriøs, og gikk ut over rollen sin. Det var ille. Flere av tolkene jeg brukte kunne også oppleves som partiske, sier han.

– En tolk kunne for eksempel stoppe samtalen og si til meg «han forstår ikke det og det» eller «i vår kultur er det sånn at …». Da måtte jeg ta dem til side og be dem slutte.

Ta kontakt

På TikkTalk-kontoret snakker Aman hver dag med tolker som ønsker seg oppdrag. Markedsplassen til TikkTalk er fortsatt ny, så antallet oppdrag øker for hver måned som går.

– Jeg vil gjerne høre mer om hva tolkene våre synes om den digitale plattformen vår, sier Aman, –  Vi prøver hele tiden å forbedre tjenesten vår. Og den beste måten å gjøre det på, er å få tilbakemeldinger fra de som bruker oss.

Hvis du har lyst å finne tolkeoppdrag gjennom TikkTalk, kan du enkelt og gratis registrere deg her. Og er du allerede registrert, eller har du spørsmål om det å være en TikkTalker, så meld deg gjerne inn i Facebook-gruppa vår.

 

Tre kjappe med Aman:

  1. Hva gjør du når du ikke jobber for TikkTalk?

Når jeg ikke jobber, bruker jeg tid på å være med venner, reise og utforske Oslo. Det er mye nytt som har skjedd her siden sist jeg bodde her.

  1. Du har bodd i Oslo, Harstad, New York, Asmara og på Otta – hvor likte du deg best?

Av de stedene jeg har bodd, er nok New York på topp. Det var ikke nok timer i døgnet til å kunne gjøre alt man ville gjøre. Det var spennende å kunne se og gjøre ting man ikke kan oppleve i Norge. Samtidig syns jeg det er mye spennende som skjer i Oslo nå, og ser at mye inspirasjon hentes fra USA og New York.

  1. Hvem er forbildet ditt?

Jeg har nok ikke én person som jeg ser på som forbilde, men jobber hele tiden med å oppnå mitt fulle potensiale og kunne bruke alle mulighetene jeg har. Så på en måte kan man vel si at en versjon av meg som utnytter sitt fulle potensiale, er mitt forbilde.

Share This