Det blir stadig større behov for å bruke tolker i offentlige institusjoner og bedrifter. Derfor er det viktig å vite hvordan man skal jobbe sammen med en tolk. For å gjøre en tolkesamtale mest mulig effektiv og trygg, er det flere ting du bør tenke på både før og under samtalen.

Kvinnelug tolk tolker under tolkeoppdrag

 

Her er våre tips for tolkebruk:

 

Å finne en tolk

Det er svært viktig å bruke kvalifiserte og erfarne tolker. I mange tilfeller er det påkrevd ved lov at tolken skal være statsautorisert.

 

 • Tenk på hva tolkeoppdraget vil kreve og lag en liste over hva du behøver. For eksempel: Trenger du en tolk med en spesifikk bakgrunn eller ekstra opplæring i terminologi for helsefag eller rettsvesenet?
 • Hvis det er mulig, setter tolker stor pris på at du bestiller dem i god tid før møtet. På den måten får de tid til å forberede seg.
 • Logg inn på TikkTalk-kontoen din og bruk listen din med kriterier for å filtrere tolker i TikkTalks database.
 • TikkTalk hjelper deg å finne tolkene som oppfyller kravene dine. Deretter er det bare å velge den tolken som passer deg best.

Før tolkesamtalen

Før samtalen skal begynne bør du forberede deg godt. På den måten vil du, tolken og samtalepartneren din få mest mulig ut av samtalen.

 

 • Hvis tolken deltar ved fremmøte, bør du være klar før samtalen starter så du er der når tolken ankommer. Husk at du ikke bør la tolken være alene med samtalepartneren din.
 • Hvis tolken deltar via skjerm, sjekk at alt det tekniske utstyret fungerer i god tid før samtalen skal begynne.
 • Hvis mulig, gi tolken detaljert informasjon om samtalen på forhånd. Del for eksempel kopier av skriftlig materiale som skal brukes under samtalen.
 • Gå gjennom konfidensialitet med tolken. Alle tolker i Norge skal følge Retningslinjer for god tolkeetikk.
 • Planlegg hvordan dere skal sitte. For fremmøtetolking bør tolken sitte nære alle deltakerne i samtalen, uten å sitte i noens synslinje. For skjermtolking er et bevegelig stativ for nettbrett en svært god løsning.

Under samtalen

Når møtet er i gang er det flere ting å huske på for at samtalen skal flyte naturlig:

 

 • Snakk direkte til samtalepartneren din som du ville gjort i hvilken som helst annen samtale, og behold øyekontakten. Selv om du benytter tolk, bør det være tydelig at det er samtalepartneren du kommuniserer med.
 • Ikke still mer enn ett spørsmål av gangen, og vent på svar før du går videre til et nytt spørsmål.
 • Ikke snakk for fort eller for høyt, og ta en pause hver gang du har sagt noe. Gi tolken tid til å ta inn det du har sagt og finne beste måte å presentere det på.
 • Ikke involver tolken i samtalen ved å henvende deg direkte til ham eller henne.
 • Bruk ord og uttrykk som er naturlige for samtalepartneren din. Ikke bruk terminologi hun eller han ikke kjenner godt. Samtidig er det viktig ikke å oversimplifisere noe av det du sier.
 • Unngå språklige bilder og kompliserte setninger.
 • Hvis du tror at samtalepartneren din ikke har forstått noe, si det på nytt eller be ham eller henne å repetere det du sa. Dette er spesielt viktig på sykehus og i rettsvesenet hvor nøyaktig informasjon og tydelig forståelse er avgjørende.

Å kommunisere på tvers av språkbarrierer er utfordrende, og å være forberedt er ofte nøkkelen til suksess. Med TikkTalks åpne markedsplass kan du administrere hele tolkeprosessen, fra det å finne en tolk til å ha en vellykket samtale. Det gir deg mer tid til resten av arbeidsdagen din. Registrer deg nå og bli mer produktiv med TikkTalk.

Bli en del av fremtiden. Bli en del av TikkTalk.

Share This