Tre personer under tolkeoppdrag: kvinne ser på mann

Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

TikkTalk kvalitetssikrer alle opplysninger om utdanning og autorisasjon etter Integrering- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) retningslinjer. I Norge er det IMDi som bevilger statsautorisasjon av tolk. Har man bestått autorisasjonsprøven har man rett til å søke statsautorisasjon gjennom IMDi. Selve autorisasjonsprøven blir holdt av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Du finner oversikt over autorisasjonsprøven her.

Alle land har egne nasjonale og regionale kurs og prøver for å bli tolk. Selv om private tolkebyråer noen ganger opptrer med egne kurs og diplomer, er staten eneste offisielle instans som kan bevilge statsautorisasjon i Norge, og HiOA eneste sted der autorisasjonsprøven kan tas.

Godkjente tolker og personer med grunnleggende innføring i tolking i Norge blir tildelt et nivå mellom 1 og 5, hvorav nivå 1 er tolk med høyest kompetanse. Nivåene er tildelt for å skille mellom formell kompetanse. Ofte skilles det mellom tolker på nivå 1 til 3 (som har offentlig tolkeutdanning og/eller statsautorisasjon) og personer på nivå 4 til 5 (som har grunnleggende utdanning innenfor tolking).

Alle mellom nivå 1 og 5 er godkjente for å utføre tolkeoppdrag, selv om enkelte oppdrag krever tolker på de høyere nivå. I tillegg finnes det påbyggingsemner rettet mot å jobbe som tolk innenfor spesifikke sektorer, som for eksempel i rettsvesenet eller i helsesektoren.

 

Alle som bestiller en tolk skal vite om tolken er kvalifisert for oppdraget

All informasjon om tolkens kompetanse er synlig på tolkens åpne profil på TikkTalks markedsplass. På samme vis som LinkedIn og andre populære nettsider der det er mulig å registrere kompetanse og kvalifikasjoner, gjør TikkTalks løsning det mulig å se informasjonen om tolken før man bestiller. Vi tilbyr også funksjonen “privat oppdrag” hvis tolkebruker har en spesiell tolk i tankene som du ønsker å bestille direkte. På TikkTalks markedsplass kan tolkebruker se når de forskjellige tolkene er ledige, slik at det går an å tilpasse seg og få tilgang til tolken som passer best til det spesifikke oppdraget.

 

TikkTalk anbefaler alltid å bruke utdannet tolk

Utdannede og/eller autoriserte tolker er i størst grad egnet til å utføre profesjonelle tolketjenester. En tolk må følge strenge etiske retningslinjer og skal være upartisk i tolkeutførelsen. Å tolke er en krevende oppgave, enten om det er simultantolking eller konsekutivtolking. Å tolke krever tilnærmet flytende ekspertise i begge språk, og krever betydelige mengder kunnskap og trening.

Ifølge en rapport publisert av Barne- og likestillingsdepartementet snakkes det 300 forskjellige språk i Norge. Ifølge https://www.tolkeportalen.no finnes det kun autoriserte tolker for 66 av disse språkene. TikkTalk tillater de som ikke har autorisasjon eller tolkeutdannelse å registrere seg på vår markedsplass. Grunnen til det er at det ikke er nok tolker til å dekke behovet i Norge. Har du bestått en språktest eller er du tospråklig, så anbefaler TikkTalk å vurdere tolkeutdanning. Slik kan du bli en del av hundrevis av autoriserte tolker i Norge.

Er du utdannet utenfor Norge og har autorisasjon eller tar eksamen i tolking, spør din eksamensgiver om de er statsautoriserte.

TikkTalk er en nøytral plattform for direktebestilling av tolk, og tolkebruker velger selv tolk. TikkTalk anbefaler likevel på det sterkeste bruk av autoriserte tolker, da de er disse som har den nødvendige treningen for å gjennomføre oppdraget på profesjonelt og riktig vis.

Vi er opptatt av å ha god dialog med tolker og tolkebrukere. Har du noen flere spørsmål om de forskjellige kvalifikasjonsnivåene for tolk kan du kontakte oss via våre nettsider, på telefon: +47 400 55 945 eller e-post: support@tikktalk.com

Du kan også kontakte Immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) eller Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om spørsmål angående statsautorisasjon eller tolkeutdanning. TikkTalk anbefaler alle som er interessert i en karriere innen tolking å se på HiOAs studietilbud.

 

 

 

 

 

Her kan du lære hva de forskjellige kvalifikasjonsnivåene for tolker betyr.

 

Nivå 1: Tolker på nivå 1 har statsautorisasjon og tolkeutdanning fra høyskole eller universitet. Statsautorisasjon bevilges av IMDi ved bestått autorisasjonsprøve i tolking. Prøven er svært krevende og avholdes kun ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). For å kunne få bevilling som nivå 1 tolk, må vedkommende også ha minst 30 studiepoeng eller 10 vekttall innenfor tolkefag fra et godkjent norskt universitet eller høyskole.

Nivå 2: Tolker på nivå 2 har samme statsautorisasjon som tolker på nivå 1, bevilget av IMDi. De har imidlertid ikke fullført 30 studiepoeng eller 10 vekttall innenfor tolkefag.

Nivå 3: Tolker på nivå 3 har tolkeutdanning med minst 30 studiepoeng eller 10 vekttall fra et godkjent norsk universitet eller høyskole.

Nivå 4: Personer på nivå 4 er statsautoriserte fagoversettere eller translatører med grunnleggende tolkeopplæring. Det vil si at de er arbeider profesjonelt med oversetting av tekst og dokumenter. I tillegg har de kurset Tolkens ansvarsområde (TAO). TAO gir grunnleggende innføring i tolketeknikk og tolkeetikk, og tar for seg tolkens ansvarsområder og funksjon.

Nivå 5: Personer på nivå 5 har ingen formelle tolkefaglige kvalifikasjoner. De har bestått tospråklig test for potensielle tolker (ToSPoT) / Tospråktesten, i tillegg til  kurset Tolkens ansvarsområde (TAO). ToSPoT ble fra januar 2017 erstattet med Tospråktesten, og er nå en muntlig språktest holdt av HiOA. Nytt er også innførsel av egenandel og norskkrav. Du kan lese mer om Tospråktesten her.

Share This