I helsevesenet kan god tolking handle om liv eller død. Derfor har Helse Førde og tolkemarkedsplassen TikkTalk startet et prosjekt for å sikre enklere, bedre og tryggere tolking for fremmedspråklige pasienter. Prosjektet har en ramme på over 14 millioner, og har blant annet støtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn.

 

Fra venstre: Martin Auraha (tolk på skjerm), Gregers Halvorsen (lege ved Helse Førde) og Alma (pasient). TikkTalk og Helse Førde signerer 14 millioners innovasjonskontrakt for sirkere og bedre tolketjenester på sykehusene

 

Uholdbar situasjon

​Flere innbyggere enn før med minoritetsbakgrunn, økende turisme, og generell internasjonalisering gjør at behovet for tolking stadig blir større i det norske helsevesenet.

Sykehus har til nå benyttet seg av private tolkeformidlere, ofte med dårlig eller ingen dokumentasjon på tolkenes utdanning. I enkelte tilfeller har også venner eller kjente av pasienten blitt benyttet som tolk.

I 2014 ble disse problemene grundig kartlagt i en offentlig utredning (NOU 2014:8, Tolking i offentlig sektor). TikkTalks digitale markedsplass ble skapt på grunnlag av denne utredningen, og for å løse det sykehusene ser på som en uholdbar situasjon.

 

Åpen, digital markedsplass

Den innovative løsningen til TikkTalk er en digital markedsplass der tolkene og tolkebrukerne enkelt kan finne hverandre, uten en kostbar formidler som mellomledd.

Med TikkTalk blir det mye enklere for sykehus å dokumentere kvaliteten på tolketjenestene, samtidig som de får tilgang til tolker raskere enn før. TikkTalk ivaretar også alle krav til informasjonssikkerhet, åpenhet og enkel betalingsformidling.

 

Video fremfor telefon

I dag blir nesten alle tolkeoppdrag i Helse Førde utført på telefon. Dette er en lite tilfredsstillende løsning. Livsviktig informasjon kan gå tapt fordi partene ikke ser hverandres mimikk og kroppsspråk.

Med TikkTalks løsning kan tolkingen i stedet bli utført på skjerm, på samme måte som Helse Førde i dag driver med telemedisin. Dette sikrer god visuell kontakt med tolken i tilfeller der hun eller han ikke kan være fysisk til stede.

 

Offentlig og privat samarbeid skaper fremtidige vekstbedrifter
Helse Førde er sikre på at et offentlig – privat samarbeid for å løse utfordringene knyttet til tolketjenestene er en effektiv måte for å skaffe en rask og fremtidsrettet løsning for sykehusene.

– Ekstra flott blir det hvis en innovativ tolkeløsning kan bidra til å bygge fremtidige vekstbedrifter. Dette er hva jeg kaller en konkretisert «vinn – vinn» situasjon, sier administrerende direktør for Helse Førde, Jon Bolstad.

– I samarbeidet så langt ser jeg at TikkTalk har en annen tilnærming enn vi ville hatt alene som offentlig foretak. Jeg tror samarbeidet tar inn flere perspektiver, og at dette bidrar til at selskapet kan lykkes med å ta dette ut i et større volum. Min sektor får på denne måten rett og slett tilgang til en mer dynamisk løsning, fremhever Bolstad.

 

Innovasjon Norge støtter opp
Prosjektet med sykehuset er støttet av Innovasjon Norge og Skattefunn gjennom en innovasjonskontrakt (tidligere OFU).

TikkTalk har hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge fra oppstart for 1 år siden og markedsplassen kan prøves ut på TikkTalk sin hjemmeside.

 

Share This