Videokonferanse blir en stadig større del av hverdagen i dagens teknologidrevne verden, og erstatter oftere enn før bruk av telefon. Møter, jobbintervjuer, forretningssamtaler, legevisitter, og selv tolkeoppdrag foregår ofte gjennom videokonferanse.

Derfor ønsker vi å gi noen tips til hvordan du fremstår profesjonell og gir et godt inntrykk når du bruker video:

 

 

1. Pass på at lyset er såpass sterkt at du synes klart og tydelig, men ikke så sterkt at du forsvinner i hvitt lys. Still inn kameraet slik at ansiktet ditt er fritt for skygger eller refleksjoner. Pass også på at lyset bak deg ikke er for skarpt. Det kan føre til at kameraet omstiller seg automatisk og skaper skygge i bildet.

 

 

2. Sjekk vinkelen på kameraet. Still det inn slik at det er på høyde med øynene dine, sånn at du sitter midt i rammen og er i fokus. Prøv å sitte slik at overkroppen din er synlig.

 

 

3. Bruk for eksempel et kontor eller møterom under selve samtalen for å ivareta en profesjonell setting. Pass på at ingen personlige eiendeler kommer med i bildet.

 

 

4. Kle deg i smakfulle, gjerne ensfargede klær. Klær med mønster kan lett fremstå som forstyrrende og distrahere samtalepartneren.

 

 

5. Bruk en internett-tilkobling som er rask og sikker. Test hastigheten før videosamtalen. Det er viktig å i aller høyeste grad unngå å miste kontakten eller at bilde fryser da dette kan ha negativ effekt på samtalen og virke sjenerende.

 

 

6. Ikke kjør unødvendige programmer i bakgrunnen under samtalen. Dette kan gjøre videooverførigen langsom eller hakkete. Hvis samtalepartneren din ser at du klikker rundt under samtalen vil ikke personen føle seg prioritert. Lukk derfor alle ekstra programmer før start.

 

 

7. Test volumet på mikrofonen din i forkant av samtalen. Sett den til et nivå der du hører tydelig, men ikke så høyt at det skaper ekko. Pass på at du sitter i rolige omgivelser, helst et stille rom, der det ikke kommer lyder utenfra som vil forstyrre samtalen.

 

 

8. Utfør en egen test før du starter samtalen. Du kan for eksempel kjøre en kort videosnutt for deg selv eller bare øve på hva du vil si. Gjør du dette før selve samtalen vil du kunne forsikre deg om at alt er som det skal; at lyset ditt er godt og at kameraet er satt i riktig vinkel.

 

 

9. Det kan lønne seg å investere i et HD-kamera, spesielt hvis du bruker videokonferanse mye. Integrerte kameraer har begrenset kapasitet til bildekvalitet, og du burde derfor kjøpe et HD-kamera hvis du ønsker optimal bildekvalitet og oppløsning.

For oversetting og tolking har bruk av skjerm vist seg å være et langt bedre verktøy enn telefon. Med video får tolken hele spekteret av kommunikasjon, som ansiktsuttrykk, håndbevegelser, og annet kroppsspråk som kan være svært viktig for å vurdere graden av forståelse.

TikkTalk tilbyr video som verktøy ved utførelse av tolkeoppdrag, og gjør det like enkelt å benytte for både tolk og tolkebruker. Bruk tipsene og TikkTalks markedsplass og din neste samtale over video vil bli enestående!

Bli en del av fremtiden. Bli en del av TikkTalk.

Share This