Hva betyr egentlig disrupsjon på norsk? Onsdag 15. mars skal Dagens Næringsliv undersøke hvordan ny teknologi fortrenger tradisjonelle forretningsmodeller. Og vår CEO, Gautam, skal fortelle norsk næringsliv om hva det betyr i praksis.

Bilde: DNKonferanse

Disrupsjon i Norge

Denne uka holder Dagens Næringsliv én av sine store konferanser, og temaet er disrupsjon. Disrupsjon er ikke et vanlig uttrykk på norsk, men er direkte oversatt fra engelsk «disruption». Uansett er poenget det samme: å få frem hva ny teknologi og nye forretningsmodeller betyr for norsk næringsliv.

For oppstartsbedrifter som TikkTalk betyr disrupsjon, «disruption», eller hva annet man foretrekker å kalle det, ganske enkelt å bruke ny teknologi til å løse gamle problemer. Mange serviceyrker er for eksempel fortsatt preget av gammeldagse metoder for å organisere arbeidskraft. Mennesker, biler, boliger og andre ressurser blir dermed stående ubrukte, selv om folk har behov for dem – bare fordi det ikke finnes måter å knytte de som kan hjelpe sammen med de som trenger hjelp.

Akkurat det er også temaet for Gautams presentasjon for Dagens Næringslivs gjester. Mange mennesker snakker mer enn ett språk, og mange mennesker snakker ikke det språket de trenger i en gitt situasjon. Hvorfor ikke knytte de to gruppene sammen?

Disrupsjon: Gautam Chandna på scenen under Dagens Næringslivs Gasellekonferanse

Disrupsjon for tolker

Tolkesektoren i Norge er et svært godt eksempel på en bransje som er organisert på en gammeldags og mangelfull måte. Statsautoriserte og utdannede tolker blir ikke brukt nok til krevende tolkeoppdrag for politi, helsevesen, og andre myndigheter og private bedrifter. De autoriserte tolkene er tilgjengelige, men gode mekanismer som knytter dem til tolkebrukerne har aldri eksistert. Det er dette problemet TikkTalk nå forsøker å løse med en åpen markedsplass.

I tillegg oppstår det daglig andre situasjoner – i Norge og resten av verden – der en flerspråklig kan hjelpe enkeltmennesker å bryte språkbarrierer. Tenk bare på hvor vanskelig det er å finne veien til et møte i en by du ikke kjenner, full av mennesker som ikke snakker ditt språk, eller hvor vrient det kan være å forklare en taxisjåfør i utlandet hvor du skal. Flyktningkrise og økende turisme har bare økt slike hverdagsproblemer.

I disse situasjonene ønsker TikkTalk også å knytte mennesker sammen, her ved hjelp av en enkel app. På den måten kan de som snakker samme språk hjelpe hverandre til å forstå andre. Det vil ikke bare gjøre hverdagen lettere for mange enkeltmennesker. Det vil også skape forståelse som kan knytte flyktninger nærmere befolkningen i landet de flykter til.

Det er dette disrupsjon handler om: å løse problemer for enkeltmennesker og hele samfunn, ved hjelp av teknologi som gjør hverdagen enklere for alle. Vi i TikkTalk tror tolketjenester og kommunikasjon i Norge og resten av verden er overmodne for forandring. Vi håper du er enig, og vi håper å se deg på Dagens Næringslivs disrupsjon-konferanse onsdag 15. mars.

Lær mer om TikkTalks tolketeknologi her:

Share This