Skal du avlegge teoriprøve og trenger tolk? Da kan du nå benytte fjerntolking fra TikkTalk.

Vi hadde tidligere i måneden besøk av Statens vegvesen for inspeksjon og godkjenning av TikkTalk og vårt stillerom. Stillerommet, eller tolkehuben, er et avlukket rom der tolken sitter under tolkesamtalen. Besøket gikk bra, og både TikkTalk og tolkehuben ble godkjent av Statens vegvesen.

Les også: Slik forandrer ny teknologi tolkesektoren

TikkTalk og vår tolkehub er godkjent av Statens vegvesen for bruk av tolk til teoriprøve. Her er utsendelsen fra Statens vegvesen sammen med vår community manager, Aman.

Tolkehuber er til for at tolkesamtaler skal kunne foregå helt uforstyrret i sikre omgivelser. Tolkehuben til TikkTalk er lydtett og privat, og vil derfor skjerme for all sensitiv informasjon som omhandles. Det er bare én tolk som benytter seg av rommet av gangen og tolken har taushetsplikt.

 

Telefon- og skjermutstyret som blir benyttet er av høy kvalitet og kompatibelt med utstyret Statens vegvesen bruker. TikkTalks videosystemer er blant det beste på markedet, takket være vår lange erfaring med videokonferanse. God internettforbindelse med høy hastighet sikrer rask overføring, uten forsinkelse i sendingen og forstyrrende avbrudd.


Les mer om video: 9 tips for videosamtaler

TikkTalk er lett å bruke, og trenger du tolk i forbindelse med sertifikatet er det enkelt å besøke www.tikktalk.com for publisere et oppdrag. Her kan du enkelt sette krav til tolkens kvalifikasjoner, notere oppdragstype eller andre nødvendige opplysninger. Tolkene som møter kravene du har satt for oppdraget til motta et varsel og kan sende en forespørsel på oppdraget. Deretter kan du velge tolken som passer best for ditt oppdrag, til riktig pris.

 

TikkTalk ønsker å bidra til å skape bedre forutsetninger for tolk og kandidat når man skal ta sertifikatet. Vi holder derfor på å utarbeide en liste over terminologi brukt i prosessen rundt å ta sertifikatet. Slik vil tolkene som bestilles gjennom TikkTalk være godt forberedte, med solid kjennskap til ord og begreper som brukes i dette spesielle fagområdet. Med disse forutsetningene vil tolkene også kunne yte ekstra godt under oppdraget, noe som gir sikkerhet for både tolk og tolkebruker. Denne listen vil bli utarbeidet på flere språk.

Skal du bruke tolk? Her kan du lese flere tips.

 

Vi ønsker alle kandidater lykke til med sertifikatet!

Er du interessert i tolketjenestene våre?

Legg igjen e-postadressen din, så sender vi deg mer informasjon om TikkTalk, i tillegg til en egen tolkemanual med tips for å gjennomføre en vellykket tolkesamtale

Takk skal du ha! Vennligst sjekk din epost for å finne ut mer om TikkTalk

Share This