TikkTalk skal være enkel å bruke, og derfor har vi integrert tjenesten i eksisterende systemer. Har du Skype for Business eller en Cisco-enhet kan du enkelt starte og gjennomføre en tolkesamtale med videokonferanse eller telefon direkte i ditt systemet. TikkTalk er bygget på kjente standarder og lar seg derfor enkelt integrere i andre tredjepart-løsninger. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker integrasjon til andre teknologier.

Under følger en liten forklaring på hvordan du bruker TikkTalk med Skype for Business og Cisco:

 

Skype for Business:

1. Når tiden er inne for tolkesamtalen kan du gå til oppdragssiden på tikktalk.com eller åpne bekreftelsen på e-post. Her vil du få fire forskjellige valg for kontaktmetode. 

2. Trykk på linken til Skype for Business. Du vil da bli sendt til tolkesamtalen gjennom Skype for Business.

3. På oppdragssiden, ved siden av linken til Skype for Business, ligger en pin-kode. Denne taster du inn i Skype for Business når du får beskjed om det. 

4. Du er klar for videosamtalen!  

 

 

I tillegg kan du starte TikkTalk direkte fra Skype for Business-klienten din. Bildene under viser hvordan:

Tikktalk integrert med Skype for Business

 

 

Acano/Cisco:

1. Har du en Cisco-enhet vil du kunne følge samme prosess som for Skype for Business, ved å gå inn på oppdragssiden på tikktalk.com. Der får du fire ulike valg for kontaktmetode.

2. Velg alternativet «videokonferanse». Når du trykker på linken vil en e-postadresse bli synlig.

3. Kopier e-postadressen og lim den inn i feltet på din åpne Acano/Cisco-enhet.

4. Deretter vil enheten spørre deg om en konferansekode. Den finner du ved siden av e-postadressen på oppdragssiden, under navnet «møteromskode». Tast inn koden på din enhet.

5. Du vil også bli spurt om en pin-kode. Den finner du på samme sted på oppdragssiden. Tast også denne koden inn på din enhet.

6. Du er klar for videosamtalen!  

 

TikkTalk integrert i Cisco Unified Communication Manager (CallManager)

Hvis bedriften din benytter Cisco Unified Communications Manager (CallManager), kan du enkelt integrere TikkTalk som en tjeneste. Dermed kan alle brukerne enkelt bestille og gjennomføre tolkeoppdrag tett integrert med bedriftens kommunikasjonsløsning – både med video og telefon. Se bildene under.
Ta gjerne kontakt hvis dette er interessant for din bedrift.
TikkTalk integrert med Cisco

Instruksjonsvideo for å publisere oppdrag

Denne veiledningsvideoen viser hvordan du publiserer et tolkeoppdrag med TikkTalk, steg for steg. I tillegg kan du se hvordan du integrerer TikkTalk med Skype for Business (ca. 3:10) og Acano/Cisco (ca. 3:52).

Videoen viser en full gjennomgang av tjenesten fra både tolkebrukeren (venstre) og tolkens (høyre) side samtidig.

 

 

Følger du disse instruksene vil det være lettvint og enkelt å benytte din eksisterende Cisco-enhet eller Skype for Business for din neste tolkesamtale. Er det noe mer du lurer på – eller  har du noen flere spørsmål om dette – kan du kontakte oss via e-post: support@tikktalk.com, eller på telefon: +47 400 55 945.

Share This