Se for deg et åsted der politiet, vitner og mistenkte ikke snakker samme språk. I slike situasjoner, der politiet må intervjue vitner og mistenkte, eller snakke med pårørende, behøver de ofte tolker med egne kurs og lang erfaring.

Uansett konteksten er det utfordrende å tolke for politiet. Derfor har vi samlet en liste med hva som kreves av politi-tolker, som nyttig lesing for både aspirerende tolker og politibetjenter:

 • Fleksibilitet: Politiet vil ofte behøve en tolk på veldig kort varsel. I slike tilfeller vil tolken gjerne bli kontaktet via telefon eller video for å utføre tolkingen der og da. Derfor er det avgjørende at politi-tolker er lett tilgjengelige.

 

 • Evne til å bevare roen: Når politiet intervjuer et vitne til en alvorlig forbrytelse, må tolken kunne jobbe godt under stress. Tolken må unngå å bli distrahert av ting som skjer i nærheten og den følelsesmessige tilstanden til vitnet.

 

 • Trygghet: Å holde hode kaldt er også avgjørende, ettersom politi-tolker noen ganger må jobbe i situasjoner de ikke nødvendigvis vil være komfortable med, som for eksempel i et fengsel. Tolken bør ikke fremstå som nervøs, men bevare roen og utføre tolkeoppdraget uansett sted og tid.

 

 • Svært gode språkferdigheter: Et høyt nivå av språkferdigheter, et godt vokabular, evnen til å forstå dialekter og kulturelle forskjeller, og kjennskap til slang og regionale uttrykk, er alle evner som kreves for å sikre rask og korrekt tolking.

 

 • Forståelse av politi-terminologi: Språket som kreves når man tolker for politiet er ikke alltid likt som dagligtale. Planlegger du å spesialisere deg som politi-tolk bør du derfor lære deg politiets egen terminologi, for å forstå enhver situasjon fullt ut.

 

 • Kunnskap om politiets arbeidsmetoder: For å kunne tolke for politiet, er et godt utgangspunkt å ta egne kurs i å tolke for politi og rettsvesen. I Norge tilbyr Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) emnet “Tolking i komplekse møter” som en del av bachelorprogrammet “Tolking i offentlig sektor”. I emnet diskuteres blant annet spesielle vanskeligheter med å tolke for politiet. Det kan hjelpe tolker med å forstå alle prosesser som politiet følger når de arresterer, avhører eller intervjuer en person.

 

 • Grundige forberedelser: Når politiet intervjuer en person i sammenheng med en alvorlig forbrytelse, må tolken være profesjonell og godt forberedt. Avhengig av saken og politibetjenten, vil tolken kanskje motta dokumenter på forhånd. Tolken må derfor være forberedt på å lese nøye gjennom dokumenter før tolkeoppdraget. Viktig: Etter oppdrag for politiet må alle dokumenter makuleres, i henhold til politiets retningslinjer og tolkens taushetsplikt.

Her er et par ting som er viktige å unngå når man tolker, både for politiet og for andre:

 • Uttrykkene “hun/han sier” må unngås: Tolken skal være stemmen til personen som snakker og må snakke i førsteperson (“jeg”) i stedet for tredjeperson (“hun/han”).

 

 • Ingen språklige forandringer: Språket til et vitne eller en mistenkt skal ikke “ryddes i” av tolken. Tolkens oppgave er å framføre det en person sier og måten de sier det. Det originale budskapet må derfor ikke endres.

 

 • Tolken må ikke svare på spørsmål fra noen av partene, men oversette direkte mellom dem: Tolkens oppgave er å være nøytral og objektiv, og kun tolke det som blir sagt.

 

 • Ingen egne samtaler med politiet eller vitnet: Kommunikasjonen må være åpen og transparent til enhver tid. Både politiet og tolken må kun følge med på tolkesamtalen.

 

 • Når en tolk blir benyttet via skjerm eller telefon, må de samme reglene følges for å opprettholde en profesjonell samtale.

Ved å huske på alle disse tingene, kan et tolkeoppdrag for politiet utføres på en profesjonell og god måte. Imidlertid er det ikke bare tolken som møter utfordringer: Politiet må gjennom sitt eget byråkrati for å arrangere en tolkesamtale. Én person bestiller tolken, en annen person utfører samtalen, og en tredje person tar seg av betalingen. For ikke å miste oversikten, kreves derfor en god struktur, noe man får ved å registrere en konto på TikkTalk.

TikkTalks markedplass gir ikke bare politi-tolker muligheten til å finne oppdrag. Den tilbyr også tolkebrukere en ‘Enterprise’-konto, som er svært nyttig for politiet og oppfyller alle deres krav til organisering. Med TikkTalk kan politiet enkelt få tilgang til en stor gruppe erfarne og autoriserte tolker.

Bli en del av fremtiden. Bli en del av TikkTalk.

Share This