Profilen din på TikkTalk er det viktigste verktøyet du har for å nå ut til tolkebrukere. Du har kanskje allerede en LinkedIn-profil som er både utfyllende og fullstendig, og som du bruker til å søke jobber. En TikkTalk-profil har samme hensikt som en LinkedIn-profil, men er rettet spesifikt mot tolkebrukere: Den viser frem deg og dine tjenester for potensielle oppdragsgivere. Her kan du lese mer om hvor raskt og enkelt du kan lage en god profil på TikkTalk.

Hvorfor skal jeg bruke tid på en TikkTalk-profil?

Den viktigste grunnen til å lage en god TikkTalk-profil er at det gir deg flere oppdrag. Hvis du er en utdannet, autorisert og dyktig tolk med en lite attraktiv profil, vil ikke tolkebrukere ha en god grunn til å velge deg, rett og slett fordi de ikke vet nok om deg. Da kan det hende valget faller på en annen tolk med mindre erfaring, men en mer utfyllende profil. Førsteinntrykket er gjerne at en grundig utfylt profil vitner om en mer profesjonell tolk. Derfor er det viktig at de best kvalifiserte tolkene også tar seg tid til å fylle ut profilen sin.

Din TikkTalk-profil er dermed en unik mulighet til å vise verden hvor flink du er og hvorfor akkurat du skal velges til et oppdrag. Det er kanalen din ut i markedet, og en enkel og fin måte for deg å markedsføre deg selv. Du trenger imidlertid ikke å skrive langt eller skryte deg selv opp i skyene. Det viktigste er at innholdet er utfyllende og at det er korrekt. Akkurat som med en CV må du ikke overdrive eller tilføye usannheter for å prøve å skille deg ut. I stedet bør du skrive kort og konsist om hva som gjør nettopp deg til riktig person for et tolkeoppdrag, og vise tydelig hvilken utdanning og autorisering du har, i tillegg til andre kvalifikasjoner og erfaringer. Unngå private opplysninger, skrivefeil og kronglete setninger.

Offentlige profiler

En ekstra nyvinning er at TikkTalk har lansert offentlige profiler. Det vil si at du kan gjøre profilen din søkbar utenfor TikkTalks lukkede system, på Google og andre søkemotorer. Dette er en valgfri funksjon, og de som ønsker det kan fortsatt være helt skjulte. Men ønsker du ekstra eksponering, og å gi oppdragsgivere en mulighet til å finne deg på Google, kan du gjøre profilen din offentlig med et tastetrykk. Dermed har du tre valg om hvor privat eller offentlig du ønsker at profilen din skal være:

TikkTalk lanserer offentlige profiler

Skjult: Å ha en helt skjult profil betyr at ingen kan finne deg i TikkTalks system, med mindre du aktivt søker på et oppdrag. Når du søker på et oppdrag vil tolkebruker få beskjed om at du ønsker oppdraget, og mulighet til å se profilen din, men ellers vil ingen se profilen din.

Delvis skjult: En delvis skjult profil vil synes for innloggede brukere. Det vil si at tolkebrukere kan kontakte deg direkte med oppdrag, i tillegg til oppdragene du søker på selv.

Offentlig: En offentlig profil gjør deg søkbar på Google og i andre søkemotorer. Det betyr at hele TikkTalk-profilen din er åpen for alle, uansett om de er registrert på TikkTalk eller ikke. Det vil si at hvis noen søker på «tolk nivå 1 arabisk norsk» på Google, vil din TikkTalk-profil dukke opp og den som søker vil ha mulighet til å bestille deg direkte. Slik blir du mer synlig i tolkemarkedet og du kan få langt flere oppdrag enn tidligere.

Hva er en god TikkTalk-profil?

Uavhengig av hvilken type profil du har, er det viktig med en utfylt og gjennomført profil. Samtidig er det ikke alltid like lett å vurdere hva en god profil er. Derfor har vi utarbeidet et eksempel på én lite utfylt profil, én middels profil, og én god profil, for å illustrere forskjellene.

Merk! «Tolken» i disse eksemplene er ikke reell og kun et hypotetisk eksempel.

Eksempel på en lite utfylt profil:

Denne TikkTalk-profilen inneholder kun grunnleggende opplysninger og standardpris. Profilen skiller seg på ingen måte ut og gir tolkebruker lite informasjon for å vurdere tolken. Den kan derfor lett bli oversett når tolkebruker skal velge tolk.

Eksempel lite utfylt profil

Eksempel på en middels profil:

Denne TikkTalk-profilen har all grunnleggende informasjon, kompetanseområder og et profesjonelt bilde. Samtidig mangler profilen det lille ekstra: den utfyllende informasjonen som gjør at tolken skiller seg ut.

 

En nesten utfylt TikkTalk-profil

Eksempel på en god profil:

For denne TikkTalk-profilen er alle punkter utfylt, og det er lagt til tekst med mer utfyllende informasjon om hva som gjør denne tolken til et godt valg, litt bakgrunnshistorie, og litt om tolkens sterke sider. Det viser tolkebruker at tolken er profesjonell og gir tolkebruker en trygghetsfølelse.

Eksempel på en god TikkTalk-profil

Å lage en utfyllende profil krever ikke så mye innsats, og vil til gjengjeld åpne flere dører ut i markedet og gjøre deg mer attraktiv og tilgjengelig for tolkebrukere i hele landet. Lykke til! (Hvis du ikke registrert som tolk hos TikkTalk ennå, kan du gjøre det her på bare noen få minutter.)

 

Share This