Å jobbe i TikkTalk betyr en stadig strøm av nye og spennende utfordringer. I dette blogginnlegget får du et lite innblikk i hvem vi er og hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut for oss.

TikkTalk-teamet oppstilt i Forskningsparken i Oslo en vanlig dag på TikkTalk-kontoret

TikkTalk-teamet: Fra venstre: Jørn Mikalsen, Rodney Boot, Aman Tesfamichael, Lars Knudsen, Gautam Chandna, Tuulia Kankaanpää, Hallvard Østtveit Barbogen, Jens Martinsen og Mohamad Kenas.

TikkTalk består av syv faste ansatte, inkludert de tre gründerne Gautam Chandna, Rodney Boot og Jørn Mikalsen. Resten av gruppa er 10-20 konsulenter og deltidsarbeidere. I tillegg har vi en praktikant som heter Wisam og skal være hos oss i tre måneder.

Wisam er opprinnelig fra Sudan, og bor i Norge med sin familie bestående av mann og to barn. Hun er utdannet mekanisk ingeniør og har erfaring som salgs- og prosjektingeniør. For tiden tar hun en master i innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Og det er i den forbindelsen vi har vært så heldige å få ha Wisam på kontoret, da studiet hennes krever tre måneders arbeid hos en oppstartsbedrift.

– Jeg føler meg heldig som har fått internship hos TikkTalk. Dette er personer med masse erfaring som man kan lære mye av. I tillegg er det en vennlig atmosfære å jobbe i. Så det er veldig lærerikt, synes jeg, sier Wisam.  

Wisam jobber mot tolkebrukerne for å bedre kartlegge deres ønske og behov for tolking. Og på spørsmål om hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut for Wisam sier hun:

– Nå er det informasjonsamlingsfasen. Derfor er dagen min full av online-surfing. Målet mitt er å finne informasjon om potensielle kunder (skoler, legesenter, organisasjoner osv.). Så kontakter jeg dem for å gi dem mer informasjon om TikkTalk og finne ut hva de ønsker å ha i TikkTalk sin app: Hva de mangler med nåværende løsninger og hva TikkTalk kan tilby dem for deres behov.

Wisam TikkTalk
TikkTalk StartupLab

Skjermtolking og åpenhet i tolkebransjen

Siden TikkTalk er en teknologibedrift, vil vi bruke vår kunnskap til å hjelpe tolker og andre fagpersoner med sine arbeidsoppgaver. For eksempel jobber vi for å forbedre og forenkle bruk av skjerm under tolkeoppdrag. Fordelene med bruk av skjerm er mange; det kan bidra til å øke kvaliteten på tolkingen samtidig som det er både tids- og ressursbesparende. Flere av TikkTalks medarbeidere har lang fartstid og sterk kunnskap innen videokonferanse. Vi jobber derfor tett med de fremste teknologileverandørene for å sikre skjermtolking av høy kvalitet og å bidra til at teknologien brukes der det er hensiktsmessig.

Vi jobber også aktivt for mer åpenhet i den norske tolkebransjen gjennom at vi har skapt en direkte kanal mellom tolk og tolkebruker. Med TikkTalks løsning skal det være lettere for tolkebruker å finne og bestille tolk med rette kvalifikasjoner, samtidig som det er enklere for tolken å nå ut til oppdragsgiver.

Det er for å sikre alt dette at vi har bygget plattformen vår. Mye av arbeidsdagen hos TikkTalk består i å passe på at plattformen fungerer som den skal, samtidig som vi konstant tester og utvikler den for å forme det perfekte verktøyet for både tolk og tolkebruker. For å sikre at vi jobber i riktig retning har vi en dedikert gruppe som jobber ut mot kundene våre. Samtidig jobber vår community manager, Aman, for at tolkenes behov og ønsker skal bli ivaretatt.

Vi jobber iherdig for å forme den perfekte løsningen for både tolk og tolkebruker, og ønsker å gjøre deres liv enklere. En arbeidsdag hos TikkTalk er derfor alltid ulik. TikkTalk består av en liten, men svært dedikert gruppe, som deler store mengder kunnskap. Vi kommer fra ulike bakgrunner, er av ulike nasjonaliteter, og snakker forskjellige språk. Likevel deler vi alle samme visjon: Å bryte språkbarrierer – der det trengs og når det trengs.

TikkTalks kontor hos StartupLab i Forskningsparken i Oslo

TikkTalk har siden oppstarten holdt til i Forskningsparken i Oslo, og flyttet i slutten av mars inn i StartupLabs helt nyoppussede lokaler i første etasje av bygget.

Share This