Fagleder Anneli Naukkarinen i Porsanger kommune forteller om hvordan det er å bruke en digital markedsplass for tolker, og hvordan kommunen jobber for å best mulig integrere flyktninger i samfunnet.

 

Viktig med god tolkebruk

Porsanger har lange tradisjoner for flerkulturelt samarbeid, og er en av få kommuner i Norge som er trespråklig. Etter en omorganisering ligger ansvaret for flyktningene hos Integreringstjenesten. Dette er for å skape et lavterskeltilbud som gir økt trygghet til mennesker som har opplevd mye vondt, og som skal bosettes i et land de ikke kan gjøre seg forstått i.

I Porsanger er de opptatt av at god tolkebruk sikrer bedre kommunale tjenester.

Vi har bosatt omtrent 100 flyktninger i en kommune på omtrent 4000 innbyggere. I all hovedsak snakker de arabisk, men også noe somalisk og eritreisk, sier faglederen.

For å snakke med flyktningene, bruker vi tolker aktivt. Det første året noen bor her bruker vi tolk ukentlig for å snakke med dem. Det gjelder for eksempel samtaler om boliger og introduksjonsprogrammet, i tillegg til personlige problemer og psykososial oppfølging, fortsetter hun.

Les også: Tips for deg som skal snakke med tolk

Naukkarinen mener alle kommunalt ansatte bør passe på å bruke tolk i alle tilfeller det kan være nødvendig.

For oss er det viktig å bruke tolk så tidlig og så ofte som mulig. Slik unngår vi misforståelser, og sørger for at de som kommer hit uten å snakke norsk er trygge på det vi driver med.

Jeg tror nok at en det er en del andre steder hvor de ikke bruker tolk med mindre det har begynt å oppstå misforståelser. Det kan fort skape større problemer.


Digital markedplass for tolketjenester

Vi opplever TikkTalk som veldig seriøse. I tillegg er systemet raskt og lettvint, sier Anneli Naukkarinen, fagleder for integreringsenheten i Porsanger kommune. 

Foreløpig tester Porsanger kommune TikkTalk samtidig som de bruker en tradisjonell tolkeformidler.

Vi har brukt TikkTalk siden mars og så langt bestilt 20–30 tolker i systemet, fortsetter Naukkarinen.

Hun er svært fornøyd med måten tjenesten er lagt opp på.

Noe av det beste med TikkTalk er at vi kan velge våre favoritt-tolker og bruke dem om igjen. Jeg har allerede funnet et par tolker jeg er veldig fornøyd med, og som jeg velger hvis de er tilgjengelige.


Skjerm- og telefontolking i distriktene

Siden Porsanger er en av Norges nordligste kommuner har de ikke mulighet til å benytte seg av fremmøtetolking.

Vi bruker bare telefontolk her oppe. Det er altfor langt for tolker å reise hit. Men vi er veldig interessert i skjermtolkingen som TikkTalk tilbyr, så vi skal nok prøve det snart, avslører Naukkarinen.

Skjermtolking er nok lettere for tolken, og det kan også øke tilliten til oss som snakker gjennom tolken.

Praktiske tips til gjennomføring av skjermtolking finner du her og her.


Tips til andre tolkebrukere

Hvis jeg skal gi et tips til andre tolkebrukere, er det å heller bruke tolk en gang for mye enn en gang for lite. Dette gjør ikke bare hverdagen enklere for oss som jobber i kommunen, men også for de minoritetsspråklige. Det handler om deres trygghet, at de blir forstått og at de forstår hva som blir forklart, sier Naukkarinen.

Faglederen mener TikkTalk er et nyttig verktøy for å bidra til dette.

Når man bor på et nytt sted uten å kunne språket er det mye som er forvirrende, spesielt i begynnelsen. Da gjelder det å prioritere tolkebruk både for å unngå frustrasjon og for få alt riktig fra starten av, avslutter hun.

Hvis du vil lære mer om hvordan TikkTalk kan hjelpe deg i din kommune, registrer deg gratis her
eller ring oss på 400 55 945.

Ønsker du en veiledning til hvordan man best gjennomfører ulike typer tolkesamtaler,
kan du laste ned vår brukermanual
her

Share This