Har du lyst å bli tolk? Her er det du må vite!

Du elsker språk. Du har slektninger som snakker to eller flere språk, du er multikulturell, og du har sterke bånd til mer enn ett land. Eller kanskje du bare elsker utfordringen i å møte nye mennesker og bli en del av kulturen deres. Uansett bakgrunn, så har du bestemt deg for at du vil jobbe med språk. Men hvordan tar du neste steg for å bli en profesjonell tolk?

 • Vit hva tolking er. Det er forskjell på å være tospråklig, å være en oversetter, og å være en tolk. Det høres kanskje grunnleggende ut, men selv blant profesjonelle hender det at det oppstår forvirring om hva det innebærer å være en tolk.

 

 • Tolking foregår muntlig. En tolk er utdannet for å kommunisere muntlig og oversette det som blir sagt på ett språk til et annet. Oversettere gjør det samme, men skriftlig. Det er lett å blande begrepene, og på språk som spansk brukes til og med begrepet “oversetter” til å beskrive både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Les mer på TikkTalk-bloggen: Hva er egentlig forskjellen på en tolk og en oversetter?

 

 • Å være tospråklig er bare første steg på veien. Det er mulig å kunne et språk på mange forskjellige nivåer, og det er helt avgjørende at en tolk er svært god i språket hun eller han skal tolke. Tolken må kunne kommunisere fortløpende om spesifikke temaer, være bevisst kulturelle forskjeller, og ha et fleksibelt og voksende vokabular.

 

 • Skaff deg riktig utdannelse og autorisering. I Norge er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) den eneste institusjonen som kan autorisere tolker. Autoriseringen tildeles etter at man har bestått en krevende prøve ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
  I tillegg kan tolker i Norge ta utdanning ved høyere utdanningsinstitusjoner. De kan også ta tospråklig test for potensielle tolker (ToSPoT) / Tospråktesten og kurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Les mer om kravene til forskjellige kvalifikasjonsnivåer for tolker her: Tolkenes kvalifikasjonsnivåer.
  I andre land er prosessen for å bli utdannet og autorisert annerledes, men den vil uansett inkludere høyere utdanning og autorisasjonsprøver.

 

 • Bli en ekspert på ditt fagområde. En profesjonell tolk tar også kurs og etterutdanning for å jobbe innenfor spesifikke sektorer, for eksempel helsevesenet, rettsvesenet, politi eller markedsføring. Læringen fortsetter selv etter at formell trening og utdanning er fullført.

 

 • Spiss de språklige ferdighetene dine ytterligere. Lær deg språklige og kulturelle forskjeller innenfor regioner som snakker samme språk. En flott måte å klare dette på, er å studere i utlandet, i det området som snakker språket eller dialekten du ønsker å spesialisere deg innenfor. På den måten kan du bli så flytende som mulig i språket, og lære deg kulturelle og språklige nyanser.

 

 • Jo større behov, jo bedre betalt. Betaling for tolkeoppdrag varier stort. Det avhenger av landet du er i, sektoren du tolker for, språket, og tilgjengeligheten til andre tolker. I USA, for eksempel, kan usertifiserte spansk-tolker i helsesektoren tjene så lite som 15 amerikanske dollar per time. I Norge er imidlertid situasjonen annerledes og offentlige myndigheter bør alltid bruke autoriserte tolker. Med TikkTalks digitale markedsplass setter tolkene sin egen pris, og tolkebrukere velger selv tolken de behøver ut i fra kvalifikasjonsnivå, pris og tilgjengelighet. Det betyr at erfarne, kvalifiserte tolker kan tjene en svært god timepris, spesielt i hastesituasjoner som i politiavhør eller forretningsmøter.

Hvis du er interessert i å lære mer om tolking, registrer deg nå og bli en TikkTalker du også!

Bli en del av fremtiden. Bli en del av TikkTalk.

Share This