Pilotprosjektet til Helse Førde og TikkTalk er i gang for fullt. Det skal skape bedre tilgang til tolketjenester for behandling av fremmedspråklige pasienter.

TikkTalk-tolk bruker skjermtolking med lege og pasient i Helse Førde

Nyskapende: Prosjektet åpner for økt bruk av skjermtolking, her demonstrert på videolink mellom Førde Sentralsjukehus og Forskningsparken i Oslo.

I starten av juli ble akuttmottaket på Førde Sentralsjukehus første avdeling som bruker TikkTalk. Og i løpet av sommeren og høsten skal TikkTalk brukes av flere avdelinger på sykehuset.

Les mer om prosjektet her: TikkTalk og Helse Førde signerer 14 millioners innovasjonskontrakt

Prosjektet er et offentlig forskning -og utviklingsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge og Helse Vest. TikkTalk har jobbet tett med Helse Førde for kontinuerlig å tilpasse og forbedre TikkTalk-systemet for best å oppfylle kravene til sykehusene.

Pilotprosjektet har vært tidligere omtalt av NRKComputerworld og Dagens Medisin. Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus har også skrevet om prosjektet på sin blogg, og utvekslet erfaringer med prosjektleder Nyonga Rugumayo Amundsen.

Ifølge Tolkeportalen.no – det offentlige registeret for autoriserte tolker – bor omtrent 60 prosent av autoriserte og/eller utdannede tolker (nivå 1-3) i Oslo og Akershus. Mange andre er også basert i andre store byer. Det betyr at store deler av landet har lite eller ingen direkte tilgang på kvalifiserte tolker.

Håpet er derfor at prøveprosjektet til Helse Førde og TikkTalk kan være en foregangsmodell for andre sykehus rundt om i landet, spesielt i distriktene.

Grafikk som viser fordeling av kvalifiserte tolker i forskjellige norske fylker

Samlet i byer: Autoriserte og utdannede tolker i Norge bor i stor grad i, eller i nærheten av, landets største byer. Det skaper utfordringer for tolking i distriktene.

Share This