Økonomiansvarlig Mark Howie ved asylmottakene i Hemsedal forklarer hvorfor de har valgt TikkTalk for å bestille tolketjenester.

 

Mark Howie fra asylmottakene på Hemsedal bruker TikkTalk

– Vi er kjempefornøyde med TikkTalk. Vi sparer penger samtidig som vi vet at vi får kvalifiserte tolker [fra Tolkeportalen, nivå 1-5, red.anm.], sier Mark Howie, økonomiansvarlig ved Hemsedal asylmottak.

Howie er opprinnelig fra Australia, og har jobbet med å bygge opp asylmottak i Norge siden flyktningkrisen i 2015.

– Jeg snakket nylig med alle her om TikkTalk, og de har bare positive ting å si. Alle som bestiller tolker får raskt svar, sier han.

– Det enkle bestillingssystemet sparer tid for oss. Og siden alt er automatisk kan tolkene få en større andel av honoraret for hvert oppdrag, i stedet for at pengene går til administrasjon.

Billigere og bedre

Før de begynte å bruke TikkTalk, hadde mottakene i Hemsedal forsøkt to tradisjonelle tolkeformidlere.

– De var ikke bra nok. Det første byrået leverte tolker som ikke var kvalifiserte, og vi kunne høre at de holdt på med andre ting mens de tolket over telefon, forteller Howie.

I Norge er det kun Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har myndighet til å tildele tolker offisielle kvalifikasjoner. Les mer om kvalifikasjonsnivåene for tolker her.

– Det andre byrået var rotete. De sendte oss blant annet fakturaer for tolkesamtaler vi ikke hadde gjennomført. Det var mye feil og lite informasjon, forsetter han.

– Da var det flott at TikkTalk kunne levere en bedre tjeneste til en rimeligere pris.

Pålitelige

Asylmottakene i Hemsedal har bestilt over 60 tolkeoppdrag fra TikkTalk på fire måneder, og bestiller nå utelukkende kvalifiserte tolker.

– Det varierer hvor mange tolkesamtaler vi har, men vanligvis er det mellom fem og ti samtaler hver uke, sier Howie.

– Språkene vi trenger tolk til er arabisk, dari, farsi, kurdisk og flere andre. Og TikkTalk leverer på alle språkene.

Også Porsanger kommune har oppdaget fordelene med å bruke TikkTalk. Les hva kommunenes fagleder for integrering synes om TikkTalk her.

Alt i alt har Howie ingenting å utsette på markedsplassen til TikkTalk.

– Vi kommer definitivt til å fortsette med å bruke TikkTalk for å bestille tolker, avslutter han.

 

***

Hvis du vil lære mer om hvordan TikkTalk kan hjelpe deg, registrer deg gratis hereller ring oss på 400 55 945.

Ønsker du en veiledning til hvordan man best gjennomfører ulike typer tolkesamtaler, kan du laste ned vår brukermanual her

 

Share This