Tolker som tar tolkeutdanning opplever ofte å se bransjen fra en annen side. Tolkebyråenes kamp om å sende de billigste tolkene har sin virkning på de som er utdannet og som ønsker å bygge en karriere med å tolke.

 

Det er en regnfull høstdag når Assia kommer inn på kontoret. Assia har vært en del av TikkTalk siden begynnelsen av året og har tolket ved siden av juss-studiene.

– Jeg syns det er fint å kunne ha mer kontroll over min tolkehverdag. Noe av det beste med TikkTalk er at makten gis tilbake til tolkene og ikke til mellomleddet.

På søken over formidlere kom Assia over TikkTalk og oppdaget at ting fungerte annerledes. Etter at hun registrerte seg lærte hun raskt hvordan TikkTalk fungerte. Funksjoner som det å kunne snakke direkte med kunden, å slippe papirarbeid ved fakturering og personlige varslinger før oppdrag er noe av det som gjør TikkTalk enkelt å bruke for Assia.

Samtidig ser Assia også utfordringer i bransjen. Det er mange utfordringer som kunne vært håndtert bedre enn slik det er i dag.

– Jeg skulle ønske det var mer regulering i bransjen. For eksempel har Politiet, UDI, PU og domstolene egne register av tolker. Fordi det ikke finnes en felles plattform, vet ikke de ulike tolkebrukerne om noen er opptatt hos en av de andre eller et annet sted. Det skaper mer arbeid for både tolker og tolkebrukere som må bruke lenger tid på å finne tolk.

En felles plattform hadde ikke bare eliminert slike utfordringer, men også gjort det vanskeligere å ta snarveier. Ofte hører man om at det ikke finnes nok arabiske tolker. Både i media og fra tolkebrukere. Samtidig sier Assia at hun vet om flere tolker som ikke får fylt opp dagene sine.

-Jeg har hørt om flere resepsjonister som har ansvar for å bestille tolk, men som ikke orker å ringe lange lister med tolker. De ringer derfor heller til byråer, som sender ukvalifiserte tolker i mange tilfeller. Jeg husker jeg tolket i en rettsak, og med-tolken min var bestilt gjennom et byrå. Vi utførte den samme jobben, men han fikk betalt ca. 40% av det jeg fikk betalt. Jeg syns ikke det er rett at mellomledd skal sitte igjen med 60% av honoraret.

Hun mener en modell som TikkTalk har, hvor TikkTalk har et tjenestegebyr på 20% er en rettferdig løsning. TikkTalk er glade for å ha med Assia og mange andre gode tolker på laget. Både Assia og TikkTalk er enige i at samarbeid og åpenhet er viktige faktorer i arbeidet videre med å kunne tilby tolker en bedre og mer effektiv tolkehverdag.

Er du interessert i tolketjenestene våre?

Legg igjen e-postadressen din, så sender vi deg mer informasjon om TikkTalk, i tillegg til en egen tolkemanual med tips for å gjennomføre en vellykket tolkesamtale

Takk skal du ha! Vennligst sjekk din epost for å finne ut mer om TikkTalk

Share This