Fagleder Malin Namdal bruker TikkTalk til å bestille høyt utdannede tolker.

Kvam er en middels stor kommune langs Hardangerfjorden. De har tatt imot omtrent 30 flyktninger i året de to siste årene, og har behov for tolk flere ganger i uka.

– Når flyktningene først ankommer bruker vi tolk veldig mye. Deretter gjør vi det etter behov, sier Malin Namdal. Hun er fagleder for flyktningtjenesten og én av de i kommunen som bruker mest tolk.

Namdal forteller at hun bestiller tolker fra flere formidlere og at hun opplever stor forskjell på individuelle tolker.

– Noe av det mest positive med TikkTalk er at vi får vite fullt navn og kvalifikasjoner til tolkene vi bruker. Det er veldig ryddig og gir oss i kommunen mer kontroll, slår hun fast.

Med tradisjonelle tolkeformidlere får kommunen kun vite et fornavn, og ikke mer informasjon om tolken, forklarer hun.

– Denne uka vet jeg for eksempel at jeg skal ha en litt vanskelig samtale. Derfor har jeg brukt TikkTalk til å bestille en spesifikk tolk med mye utdanning og erfaring.

 

Nesten ingen tolker bosatt i kommunen
Namdal forteller videre at det er kostbart og tidkrevende å få tolker til å reise til Kvam.

– Vi er en kommune som ligger langt fra der tolkene bor. Jeg tror vi bare har én eneste tolk her i kommunen, men han er pensjonert. Derfor blir det mye bruk av telefontolk, sier hun.

På grunn av ressursbruken kan kommunen dermed bare bestille fremmøtetolk til spesielt alvorlige samtaler som er varslet god tid i forveien, utdyper faglederen.

– Kommer det en samtale på kort varsel, er det dessverre ikke mulig å få tolker til å reise ut hit.

For å forbedre kommunikasjonen i tolkesamtaler som ikke kan utføres ved fremmøte ønsker kommunen nå å teste ut skjermtolking, sier hun.

Les også: Porsanger kommune bruker tolke-teknologi for å hjelpe flyktninger

 

Fornøyde med TikkTalk
Namdal sier at hun ikke har brukt TikkTalk lenge, men at hun allerede er fornøyd med tjenesten.

– Jeg kommer absolutt til å fortsette å bestille tolker gjennom TikkTalk. Det automatiske systemet fungerer supert, avslutter hun.

Share This