TikkTalk leverte kvalifiserte tolker i 97 prosent av oppdrag for Helse Førde i 2017. Det er over dobbelt så bra som kommunale tolkeformidlere og nesten fem ganger så bra som private tolkeformidlere ellers i offentlig sektor.

– Det er kjapt og enkelt å få tak i tolker når vi har behov for det. Det er høy kvalitet på tolkene og de jeg har snakket med på sykehuset er fornøyde, sier anestesilege Gregers Halvorsen ved Førde sentralsjukehus.

Helse Førde har siden sommeren 2017 hatt et omfattende prøveprosjekt med bruk av tolketjenester fra TikkTalk, støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet skal sørge for bedre tolketjenester gjennom å sikre bruk av kvalifiserte tolker og å øke bruken av skjermtolking.

Les mer om prosjektet i Dagens Medisin: – Et stort løft for pasientbehandling og -sikkerhet

– TikkTalk virker ryddigere enn tolketjenester vi har benyttet oss av tidligere. Vi vet at kvaliteten på tolkene er god, og det gir oss en ekstra trygghet, sier Halvorsen.

– Med andre tolketjenester har det hendt at tolken og pasienten har begynt å snakke sammen, nærmest uten meg. Som legen blir jeg nesten hektet av samtalen med pasienten. Det er ikke bra, fortsetter han.

Han trekker spesielt frem hvordan pasienter som ikke snakker norsk eller engelsk i flere tilfeller fremstår roligere enn tidligere i forkant av operasjoner.

– Noen pasienter er det helt umulig å kommunisere med uten tolk. Da er det viktig for oss at de har fått omfattende informasjon om hvordan en operasjon skal foregå, sier anestesilegen.

– Etter at vi begynte å bruke TikkTalk, kan det virke som at tryggheten og fortroligheten rundt operasjonsforløpet har blitt mer fremtredende.

 

God kultur for tolkebruk

Halvorsen forteller at ansatte i Helse Førde alltid har vært opptatt av å bruke tolk når det er nødvendig.

– Vi er såpass avhengige av å kommunisere med pasienter at vi har hatt en etablert kultur for tolkebruk. Men prosjektet med TikkTalk har kanskje gjort at folk har det litt lenger framme i «hjernebarken», sier han.

– Tidligere har det muligens også vært litt mer halsbrekkende å bestille tolk i hastesituasjoner, fordi vi ikke helt visste hva slags tolk vi ville få. Men med TikkTalk fremstår kvaliteten slik selskapet har lovet: seriøst og på et høyt nivå.

Les også: Pilotprosjektet til Helse Førde og TikkTalk er i gang

Anestesilegen forklarer at sykehuset foreløpig bruker mye telefontolk, men at de ønsker å øke bruken av skjermtolking.

– Når vi skal bestille tolk på kort varsel, blir det som oftest på telefon. I tillegg er det nok en vanesak, at folk ikke er vant til å kunne få bestille tolk på skjerm, sier han.

TikkTalk leverte tolker til 191 oppdrag for Helse Førde i 2017. Ni av ti oppdrag ble utført av tolker som er registrert med nivå 1-3 i Nasjonalt tolkeregister – og hele 97 prosent av oppdrag ble utført av tolker med nivå 1-5. Til sammenligning leverer tradisjonelle tolkeformidlere tolker med nivå 1-5 i kun 17 prosent av oppdrag, mens kommunale tolkeformidlere gjør det i kun 47 prosent av oppdrag, ifølge IMDi.

– Vi er veldig fornøyde med tolkene vi får. Dette fungerer som forventet så langt, avslutter Halvorsen.

Anestesilege Gregers Halvorsen fra Helse Førde
Share This