TikkTalk i 2017

Det skjedde mye med TikkTalk i 2017. Så selv om 2018 allerede er godt i gang, tillater vi oss en kikk tilbake på året som gikk.

Kommuner, sykehus og mange andre i hele Norge har begynt å bruke TikkTalk de siste 12 månedene. Du kan lese om noen av dem her på nettsiden vår: for eksempel Kvam kommune, som bruker TikkTalk for å finne utdannede tolker – eller asylmottakene i Hemsedal, som bruker TikkTalk fordi det er billigere og mer pålitelig enn tradisjonelle tolkeformidlere.

Det aller viktigste vi gjør er å sikre tilgang på kvalifiserte tolker. Derfor er vi stolte av å si at 97 prosent av alle TikkTalks tolkeoppdrag for det offentlige i 2017 ble utført av kvalifiserte tolker.* Det står i sterk kontrast til IMDi sine funn at bare en tredjedel av offentlige tolkeoppdrag i Norge utføres av kvalifiserte tolker. Og der det ikke har vært mulig å levere offisielt kvalifiserte tolker, har TikkTalks tolkebrukerne visst nøyaktig hvilke språkkunnskaper tolkene har hatt. Full åpenhet rundt tolkers kvalifikasjoner, slik som vi i TikkTalk sørger for, er avgjørende for tryggere tolketjenester.

* Tolker med kvalifikasjonsnivå 1-5 i IMDi sitt nasjonale tolkeregister. Les mer om kvalifikasjonsnivå for tolker her.

For oss var likevel innovasjonskontrakten vi inngikk med Innovasjon Norge og Helse Førde noe av det største som skjedde i 2017. Vi skal sikre enklere og tryggere tilgang på kvalifiserte tolker for alle sykehus i Sogn og Fjordane – og resultatene er allerede svært lovende. I dette intervjuet med anestesilege Gregers Halvorsen kan du lese mer om hva vi har oppnådd.

Andre høydepunkt fra året som gikk var:

1. Enorm brukervekst

Registrerte kunder, TikkTalk i 2017
Registrerte tolker, TikkTalk i 2017

Både tolkebrukere og tolker har flokket til TikkTalk i 2017. Markedsplassen vår har for hvert kvartal fått mange flere brukere, og spesielt siste kvartal i 2017 gikk veksten fort.

Tolkebrukerne våre kommer fra alle deler av offentlig og privat sektor i Norge, mens tolkene våre dekker over 60 språk. De som begynner å bruke TikkTalk ser fort at det lønner seg.

2. Tolker fra hele verden

Verdenskart over tolkene til TikkTalk i 2017

Én av de største fordelene med en åpen markedsplass som TikkTalk, er at den er tilgjengelig i hele verden. Kartet over viser alle land vi har tolker registrert fra.

Ved å bruke TikkTalk får alle tolkebrukere enkel tilgang til skjermtolking, rett i nettleseren på hvilken som helst pc, nettbrett eller smarttelefon. Dermed kan vi utnytte språkressurser fra hele verden, uansett hvor tolkeoppdraget er.

3. Kvalifiserte tolker

Kvalifiserte tolker for TikkTalk i 2017

I 2017 fant IMDi ut at bare tre av ti tolkeoppdrag for det offentlige i Norge utføres av kvalifiserte tolker. Derfor er det spesielt gledelig at vi i TikkTalk går i motsatt retning: Nesten ti av ti offentlige tolkeoppdrag fra TikkTalk i 2017 ble utført av IMDi-kvalifiserte tolker (97% av oppdrag).

TikkTalk leverer ikke bare kvalifiserte tolker til det offentlige langt oftere enn andre private formidlere (17% av oppdrag). Vi leverer også kvalifiserte tolker langt oftere enn kommunale tolkeformidlere (47% av oppdrag), og til og med oftere enn offentlige tolkebrukere med interne registre (95% av oppdrag).

4. Forskjellige typer oppdrag

Oppdragstyper for TikkTalk i 2017
Oppdragstidspunkt for TikkTalk i 2017

Norge er et langstrakt land og tolker er i all hovedsak bosatt i de største byene. Derfor er det stort behov for fjerntolking i mange deler av landet. Vi i TikkTalk jobber for økt bruk av skjermtolking som et alternativ til telefontolking.

I 2017 lanserte vi også funksjonen hurtigoppdrag. Det betyr at du kan bestille tolk til alle døgnets tider og finne tilgjengelige tolker på svært kort tid.

5. Utallige språkkombinasjoner

Språkkombinasjoner for TikkTalk i 2017

Vi leverer først og fremst tolker mellom norsk og andre språk – men veksten av internasjonale tolker på markedsplassen vår gjør at vi også kan levere mye tolking til engelsk, og flere andre språk.

Dermed gir TikkTalk deg nå ikke bare tolker fra norsk til arabisk, tigrinja og kurdisk – men også andre kombinasjoner som tysk til russisk, urdu til engelsk, arabisk til fransk og mange andre.

6. Raske og effektive bestillinger

Oppdrag, tidspunkt, TikkTalk i 2017
Oppdrag, starttidspunkt, TikkTalk i 2017

Det går fort å bestille en tolk hos TikkTalk med tre enkle steg: 1. Legg ut et oppdrag. 2. Vent på at tolker søker på oppdraget. 3. Bekreft en tolk. Deretter gjenstår det bare å gjennomføre tolkesamtalen.

I 2017 ble en fjerdedel av alle oppdrag lagt ut, søkt på og bekreftet i løpet av 15 minutter, mens åtte av ti oppdrag ble bekreftet i løpet av 24 timer. Grafen til høyre viser at de fleste oppdrag blir bestilt mellom to og tre døgn før de gjennomføres – men også at nesten én av ti tolkesamtaler bestilles så fort at de starter innen et kvarter fra oppdraget blir lagt ut hos TikkTalk.

TikkTalk i 2017 oppsummert

TikkTalk i 2017, oppsummert

Grafikken over viser tydelig hvordan TikkTalk skiller seg fra andre tolkeformidlere, både private og offentlige. Vi leverer konsekvent høy kvalitet til alle deler av offentlig sektor – og vi har alle språkene som behøves.

Vi gleder oss til 2018!

TikkTalk på Techfugees

Vi hadde et flott år i 2017. Her ser du oss på Techfugees Global Summit i Paris, som du kan lese mer om i Financial Times. Nå gleder vi oss til et enda mer spennende 2018!

Er du interessert i tolketjenestene våre?

Legg igjen e-postadressen din, så sender vi deg mer informasjon om TikkTalk, i tillegg til en egen tolkemanual med tips for å gjennomføre en vellykket tolkesamtale

Takk skal du ha! Vennligst sjekk din epost for å finne ut mer om TikkTalk

Share This