Livet som en TikkTalker

Livet som en TikkTalker

Esraa Alezy Groven har de siste årene gått fra jobb som programmerer og prosjektleder, over til en spennende hverdag som tolk.   – Det er mye mer spennende å jobbe med mennesker enn å jobbe med prosjekter. For deg som planlegger en hverdag som tolk, les 7 tips...
Et innblikk i tolkehverdagen.

Et innblikk i tolkehverdagen.

Tolker som tar tolkeutdanning opplever ofte å se bransjen fra en annen side. Tolkebyråenes kamp om å sende de billigste tolkene har sin virkning på de som er utdannet og som ønsker å bygge en karriere med å tolke.   Det er en regnfull høstdag når Assia kommer inn...