Hvordan ny teknologi forandrer tolkesektoren

Hvordan ny teknologi forandrer tolkesektoren

Vi bruker stadig ny teknologi og nye verktøy for å kommunisere med hverandre, og verden blir bare mer sammenknyttet. Teknologi forandrer imidlertid ikke bare hvordan vi kommuniserer, men endrer også hele sektorer. Ett av de mest interessante eksemplene på dette er...
Innovativ markedsplass for profesjonelle tolketjenester

Innovativ markedsplass for profesjonelle tolketjenester

Skiwo tilbyr en ny måte å administrere dine oppdrag på i en alt-i-ett og sømløs opplevelse. Ved å etablere et globalt nettverk for tolketjenester kobler Skiwo tolker direkte med bedrifter, offentlige etater og privatpersoner. Denne nye tilnærmingen utnytter ledende...