Rollen til tolker i rettsvesenet

Rollen til tolker i rettsvesenet

Tenk deg at du er involvert i en ulykke i et fremmed land og er blitt innkalt til retten. Du blir spurt om ditt oppholdssted og om å forklare hvordan du var involvert, men du kan ikke forstå spørsmålene og derfor ikke ærlig forklare hva som skjedde og fungere som en...