Hvordan ny teknologi forandrer tolkesektoren

Hvordan ny teknologi forandrer tolkesektoren

Vi bruker stadig ny teknologi og nye verktøy for å kommunisere med hverandre, og verden blir bare mer sammenknyttet. Teknologi forandrer imidlertid ikke bare hvordan vi kommuniserer, men endrer også hele sektorer. Ett av de mest interessante eksemplene på dette er...
Rollen til tolker i rettsvesenet

Rollen til tolker i rettsvesenet

Tenk deg at du er involvert i en ulykke i et fremmed land og er blitt innkalt til retten. Du blir spurt om ditt oppholdssted og om å forklare hvordan du var involvert, men du kan ikke forstå spørsmålene og derfor ikke ærlig forklare hva som skjedde og fungere som en...