TikkTalk godkjent av Statens vegvesen

TikkTalk godkjent av Statens vegvesen

Skal du avlegge teoriprøve og trenger tolk? Da kan du nå benytte fjerntolking fra TikkTalk. Vi hadde tidligere i måneden besøk av Statens vegvesen for inspeksjon og godkjenning av TikkTalk og vårt stillerom. Stillerommet, eller tolkehuben, er et avlukket rom der...