Partnerprogram

Tolke-, kunde- og Enterprise-kontoer

Velkommen til TikkTalk!

Takk for at din interesse for nettsiden vår («siden») og vår online markedsplass med lyd/video/oppmøte-bestillingstjeneste («Tjenestene»)!

Ved å bruke våre tjenester, godtar du disse vilkårene («Vilkårene») og TikkTalk Partnerprogramsvilkårene («Partnerprogram») og brukervilkårene (samlet « Avtalen »). Hvis en konflikt skulle oppstå vil vilkårene ha forrang i forhold til andre vilkår i avtalen. Vennligst les avtalen nøye.

Som brukt i avtalen betyr «deg» eller «kontoinnehaver» den enkelte eller enheten som bruker tjenestene (og / eller noen enkeltperson, enhet eller etterfølger, enhet eller nettverk som handler på vegne av deg), «vi», »oss» Eller «TikkTalk» betyr TikkTalk AS, og «partene» betyr deg og TikkTalk.

Du kan ha en konto for å ansette tolker («bedrift»), og en annen konto for å levere tolketjenester til andre kontoinnehavere («tolk»).

Valgbarhet

For å bruke nettstedet og bestemte tjenester må du registrere en konto.

For å registrere en konto må du være, og herved representerer du at du er en juridisk person eller en person som er 18 år eller eldre som kan danne juridisk bindende kontrakter.

Ved å registrere deg for en konto, ved å bruke nettstedet eller tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen hvis du hadde en konto på effektiv dato, eller ved å klikke for å godta vilkårene når du blir bedt om på nettstedet, godtar du: (a) å overholde denne avtalen ; (b) være økonomisk ansvarlig for din bruk av nettstedet og kjøp eller levering av tolketjenester; Og (c) utføre dine forpliktelser som angitt i enhver oppdragskontrakt du inngår, med mindre slike forpliktelser er forbudt i henhold til gjeldende lov eller TikkTalk-vilkårene.

TikkTalk forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å nekte, suspendere eller tilbakekalle tilgangen til nettstedet og tjenestene ved oppdagelse at all informasjon du oppgav på et hvilket som helst skjema eller lagt ut på nettstedet, ikke er sant, nøyaktig eller fullført, eller slikt informasjon eller annen oppførsel ellers bryter med vilkårene i TikkTalk, eller av annen grunn eller uten grunn i TikkTalks eget skjønn.

Du representerer at du ikke er: (x) en statsborger eller bosatt i et geografisk område hvor tilgang til eller bruk av nettstedet eller tjenestene er forbudt ved gjeldende lov, dekret, regelverk, traktat eller administrativ handling (y) en borger eller bosatt i eller lokalisert i et geografisk område som er underlagt E.U. Eller andre staters sanksjoner eller embargoer; Eller (z) en person, eller en person ansatt av eller tilknyttet et foretak som ikke er kvalifisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet eller tjenestene på grunn av økonomiske sanksjonsregler for enhver uavhengig nasjon. Du godtar at hvis ditt bosted eller andre forhold endres slik at de ovennevnte representasjonene ikke lenger er nøyaktige, vil du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og tjenestene.

Identitets- og kvalifikasjonsbekreftelse

Når du registrerer en konto, og fra tid til annen, blir kontoen din underlagt bekreftelse, inkludert, men ikke begrenset til, validering mot tredjepartsdatabaser eller verifisering av en eller flere offisielle regjeringer eller juridiske dokumenter som bekrefter identiteten din og din evne til å representere virksomheten din på TikkTalk, hvis det er en egen juridisk enhet. Du autoriserer TikkTalk, direkte eller gjennom tredjeparter, å foreta eventuelle henvendelser som er nødvendige for å validere din identitet og bekrefte eierskapet til din e-postadresse eller finansielle kontoer, underlagt gjeldende lov. Når du blir bedt om det, må du gi oss informasjon om deg og din virksomhet.

Brukernavn og passord

Når du registrerer deg for en konto, blir du bedt om å velge et brukernavn og passord for kontoen.

Du er ansvarlig for å beskytte og opprettholde konfidensialiteten til kontoens brukernavn og passord. Du autoriserer TikkTalk å anta at enhver person som bruker Nettstedet med ditt kontoinnehavernavn og passord, enten er deg eller er autorisert til å handle for deg. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart hvis du mistenker eller blir klar over uautorisert bruk av kontoen din eller uautorisert tilgang til passordet eller passordet til enhver kontoinnehaver på kontoen din. Du er dessuten enig i å ikke bruke brukernavn eller passord til en annen kontoinnehaver av nettstedet som du ikke er autorisert til å bruke, og ikke tillate andre som ikke er autorisert til å gjøre det for å bruke kontoen når som helst.

Kundesupport og admin tilgang

Som en «Software as a Service» tilbyr TikkTalk en profesjonell tjeneste for å koble tolker med bedrifter, myndigheter og forbrukere. Denne profesjonelle tjenesten er ikke en gratis tjeneste og inkluderer kundeservice for å bistå både bedrifter og tolker i samspillet med å etablere en oppdragskontrakt, deretter gjennomføre oppdraget og deretter overholde avtalen mellom dem og tilby / skaffe tjenester mellom hverandre ved hjelp av TikkTalk-plattformen.

For å aktivere dette, krever TikkTalks kundesupport full tilgang til alle brukerkontoer i hvert enkelt tilfelle for å hjelpe brukerne når de trenger det, ved å opprette, oppdatere, administrere, delta i, trekke seg fra og slette oppdrag sammen med alle andre relaterte tiltak på TikkTalk-plattformen.

Ved å godta denne avtalen tillater du TikkTalk kundesupport til å få tilgang til kontoen din etter godkjenning fra deg via chat, e-post, SMS, app, websiden eller telefon. TikkTalk kundesupport vil aldri be om passordet ditt, men vil kunne utføre handliger på TikkTalk-nettsiden på dine vegne. Vennligst informer TikkTalks kundestøtte hvis du ikke trenger hjelp.

VIKTIG: Denne globale tilgangen til alle brukerkontoer og deres data for TikkTalk kundesupport er midlertidig. Dette er nødvendig av TikkTalk kundesupport for å sikre en jevn kundeopplevelse.

Formål med nettstedet og tjenestene

Nettstedet er et marked der bedrifter og tolker kan identifisere hverandre og annonsere, kjøpe og selge tolketjenester på nettet. Underlagt vilkårene gir TikkTalk tjenestene til kontoinnehavere, inkludert hosting og vedlikehold av nettstedet, som muliggjør dannelse av oppdragskontrakter og koordinering av tvister knyttet til disse oppdragskontraktene.

Hvis kontoinnehavere er enige om vilkår for tolketjenester, dannes en oppdragskontrakt direkte mellom disse kontoinnehavere, i henhold til bestemmelsene i avsnittet «KONTRAKTLIG FORBINDELSE MELLOM KONTOINNEHAVERE.”

Når en kontoinnehaver inngår en oppdragskontrakt, bruker kontoinnehaveren nettstedet til å engasjere, kommunisere, fakturere og betale online.

Maskinvare og programvare du må bruke for å bruke våre Tjenester for din bedrift

For å få tilgang til og beholde registre og merknader vi gir deg elektronisk, trenger du: (a) en gyldig e-postadresse; (B) et datasystem som opererer på en plattform som Windows eller Mac; (C) en forbindelse til Internett; (D) Gjeldende versjoner av programvaren, nettlesere, pluginprogrammer eller andre dataprogrammer og programmer som er identifisert av tjenestene (kontoinnehavere som bruker andre nettlesere, kan oppleve problemer med kompatibilitet); (E) En gjeldende versjon av et program som nøyaktig leser og viser PDF-filer, for eksempel gjeldende versjon av Adobe Acrobat Reader; (F) en datamaskin eller en enhet og et operativsystem som er i stand til å støtte alle de ovennevnte; Og (g) en skriver for å skrive ut og beholde poster og merknader i papirform eller elektronisk lagring for å beholde poster og merknader i elektronisk form. Med «Gjeldende versjon» mener vi en versjon av programvaren som for øyeblikket støttes av utgiveren. Vi kan endre disse kravene fra tid til annen og vil oppdatere denne avtalen tilsvarende. Du bør beholde en kopi av alle poster og merknader vi sender til deg elektronisk.

Ved å godta og gå med på avtalen representerer du at (x) du har lest og forstått det ovennevnte samtykket for å motta poster og merknader elektronisk; (Y) du tilfredsstiller minimumskravene til maskinvare og programvare angitt ovenfor; Og (z) ditt samtykke forblir i kraft til du trekker tilbake samtykket ditt som angitt ovenfor.

Å holde din adresse og e-postadresse hos oss

For å sikre at vi er i stand til å levere poster og merknader til deg elektronisk, godtar du umiddelbart å varsle oss om eventuelle endringer i e-postadressen din ved å oppdatere kontoinformasjonen din på nettstedet eller ved å kontakte kundeservice. I tillegg, slik at vi kan kommunisere med deg via tredjeparts posttjenester, samtykker du i å varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i adressen din.

Digital signatur

Ved å registrere en konto, eller ved å godta vilkårene når du blir bedt om på nettstedet, anses du å ha utført denne avtalen og de andre vilkårene elektronisk, på den datoen du registrerer kontoen din, eller når du klikker for å godta vilkårene.

Din kontoregistrering utgjør en bekreftelse på at du elektronisk kan motta, laste ned og skrive ut denne avtalen, de andre vilkårene og eventuelle endringer.

Samtykke til bruk av elektroniske poster

I forbindelse med TikkTalk-vilkårene har du rett til å motta visse poster fra TikkTalk eller kontoinnehavere hos TikkTalk, slik som kontrakter, meldinger og kommunikasjon, skriftlig. For å lette bruken av Tjenestene, gir du oss tillatelse til å sende disse postene til deg elektronisk i stedet for i papirform.

Ditt samtykke og din rett til å trekke tilbake samtykke

Ved å registrere deg for en konto, samtykker du i elektronisk mottak og tilgang via e-post eller på nettstedet, alle poster og merknader for de tjenestene du har gitt under TikkTalk-vilkårene som vi eller andre kontoinnehavere ellers ville kreve å gi deg på papirform.

Imidlertid forbeholder vi oss rett til, etter eget skjønn, å kommunisere med deg via tredjeparts posttjenester ved hjelp av adressen under hvilket kontoen din er registrert. Ditt samtykke til å motta poster og merknader elektronisk, forblir i kraft til du trekker dette. Du kan trekke ditt samtykke til å motta ytterligere poster og varsle elektronisk når som helst ved å kontakte kundeservice.

Hvis du trekker tilbake samtykket for å motta slike opplysninger og meldinger elektronisk, vil vi tilbakekalle din tilgang til nettstedet og tjenestene, og du vil ikke lenger ha lov til å bruke nettstedet eller tjenestene. Enhver tilbaketrekking av samtykket for å motta poster og merknader elektronisk, vil først treffes etter at vi har en rimelig frist til å behandle forespørselen om tilbaketrekking.

Vær oppmerksom på at tilbakekalling av samtykke til å motta poster og merknader elektronisk, gjelder ikke for poster og merknader som elektronisk leveres av oss til deg før tilbaketrekningen av samtykket ditt blir gyldig.

Å vise innhold laget av deg

Ved å opprette en konto tillater du TikkTalk å betjene deg og andre kontoinnehavere på TikkTalk, som det gjelder, (i) oppdrag og annet innhold («Oppdrag»), (ii) tolketilbud og annet innhold («Tilbud»), og (Iii) relaterte forretnings- og tolk profiler og andre lenker til dine nettsteder, sertifiseringer, telefonnumre og / eller andre punkter godkjent av TikkTalk (hver for seg et «Punkt»). I tillegg gir du TikkTalk rett til å få tilgang til, å gjennomgå og verifisere egenskapene, eller deler av dem, inkludert ved hjelp av automatiserte midler.

Kontraktsforhold mellom kontoinnehavere

Du erkjenner og godtar at en «oppdragskontrakt» består av følgende avtaler (som gjeldende): (a) Fastprisanvisninger; (B) Oppdragsbetingelsene som er tildelt og akseptert på Nettstedet i den utstrekning vilkårene ikke tilsier å utvide TikkTalks forpliktelser eller begrense TikkTalks rettigheter under Vilkårene; Og (b) andre kontraktsbestemmelser som er godkjent av både virksomheten og tolken, i den utstrekning at bestemmelsene ikke har til hensikt å utvide TikkTalks forpliktelser eller begrense TikkTalks rettigheter i henhold til Vilkårene. Du anerkjenner og godtar at TikkTalk ikke er part i noen oppdragskontrakter, og at dannelsen av en oppdragskontrakt mellom kontoinnehavere under ingen omstendigheter vil skape et ansettelsesforhold eller annet tjenesteforhold mellom TikkTalk og enhver tolk.

Betalinger

For tolker, bortsett fra ved avslutning, betaler vi deg innen den 5. I påfølgende mnd.

For virksomheter, med unntak av oppsigelse, vil vi enten (a) belaste deg etter at oppdraget er fullført, eller (b) utstede en faktura innen den første uken etter en kalendermåned hvor oppdragene ble bestilt av deg som krever at du betaler innen 30 dager etter fakturaen.

Betalinger vil bli beregnet utelukkende basert på vårt regnskap. Betalinger til deg kan holdes tilbake for å reflektere eller justeres for å utelukke eventuelle beløp refundert eller kreditert til Bedrifter eller Tolker, som bestemt av TikkTalk, etter eget skjønn.

I tillegg til våre andre rettigheter og rettsmidler, kan vi (a) opprettholde og oppveie eventuelle utbetalinger til deg i henhold til avtalen mot gebyrer du skylder oss i henhold til avtalen eller annen avtale, eller (b) kreve at du refunderer oss innen 30 dager med hvilken som helst faktura, eventuelle beløp vi kan ha overbetalt til deg i tidligere perioder. Hvis du bestrider enhver betaling som er gjort eller tilbakeholdt i forbindelse med Tjenestene, må du varsle TikkTalk skriftlig innen 30 dager etter slik betaling. Hvis du ikke gjør det, fravikes krav som gjelder den omstridte betalingen.

For å sikre riktig betaling er du ansvarlig for å gi og opprettholde nøyaktig kontakt- og betalingsinformasjon i kontoen din. Du er ansvarlig for eventuelle kostnader som er vurdert av din bank eller betalingsleverandør.

Serviceavgift; Betalingsavgift

Når en bedrift betaler en tolk, eller når midler knyttet til et oppdrag ellers blir utgitt til en tolk, vil TikkTalk belaste virksomheten 120{02b3b8ae596ab17c5ade10906e88d26c5328ab6e82918b20305e1b5cc9c4676b} av hele beløpet som forespurt av tolken for den aktuelle oppdraget.

På TikkTalk får tolker å bestemme det totale beløpet de skal motta. Hvis tolken ønsker å motta, for eksempel 400NOK for deres oppdrag, vil TikkTalk legge 20{02b3b8ae596ab17c5ade10906e88d26c5328ab6e82918b20305e1b5cc9c4676b} til prisen og belaste bedriften 480NOK. TikkTalk vil beholde 80NOK som serviceavgift, og de resterende 400NOK skal utbetales til tolken.

TikkTalk belaster 20{02b3b8ae596ab17c5ade10906e88d26c5328ab6e82918b20305e1b5cc9c4676b} for å dekke kostnader som kredittkortavgifter, bankkostnader, valutaavgifter, serverhosting, kundeservice, fakturering / betalinger, regnskap og andre nødvendige kostnader knyttet til tolketjenester.

TikkTalk vil, ved mottatt full betaling, gi tolken 100{02b3b8ae596ab17c5ade10906e88d26c5328ab6e82918b20305e1b5cc9c4676b} av det beløpet som tolken krever for den aktuelle oppdraget. TikkTalk vil belaste 25{02b3b8ae596ab17c5ade10906e88d26c5328ab6e82918b20305e1b5cc9c4676b} moms på det totale beløpet for alle personer globalt, registrerte bedrifter i Norge, slik det kreves av norsk lov.

Fravær av betaling

Hvis en bedrift ikke betaler tolkeavgiftene eller andre beløp som skal betales i henhold til vilkårene, enten ved å kansellere virksomhetenes kreditt- eller debetkort, påbegynner en feilaktig tilbakebetaling eller på annen måte, kan TikkTalk suspendere eller lukke bedriftens konto og tilbakekalle virksomhetenes tilgang til Nettstedet, inkludert firmaets autoritet til å bruke nettstedet til å behandle eventuelle tilleggsbetalinger, inngå oppdragskontrakter, eller få noen ekstra tolketjenester. Uten å begrense andre tilgjengelige rettsmidler, skal bedrifter betale TikkTalk på etterspørsel etter skyldige beløp, pluss renter på utestående beløp og maksimal rente tillatt etter gjeldende lov, pluss advokatsalærer og andre innkjøpskostnader i den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov. I den utstrekning tillatt av gjeldende lov, TikkTalk etter eget skjønn, kan avregne beløp på grunn av andre beløp mottatt fra eller holdt av TikkTalk for bedriften, foreta hensiktsmessige rapporter til kredittrapporteringsorganer og rettshåndhevende myndigheter, og samarbeide med kredittrapporteringsbyråer og rettshåndhevelse myndigheter i enhver resulterende etterforskning eller påtale.

Ingen retur av midler

Virksomheten anerkjenner og godtar at TikkTalk vil belaste virksomhetenes utpekte betalingsmåte for tolkeavgiftene. Derfor, og i betraktning av Tjenestene som leveres av TikkTalk, er bedriften enig i at når TikkTalk fakturerer virksomhetenes utpekte betalingsmetode for tolkeavgiftene som angitt i denne avtalen, er avgiften ikke refunderbar, med mindre annet er påkrevd av gjeldende lov.

Virksomheten anerkjenner og samtykker også i at avtalen gir en tvisteløsningsprosess som en måte for å løse oppgjørskonflikter.

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar bedriften derfor ikke å spørre sitt kredittkortselskap, bank eller annen betalingsformidler for å kreve tilbake tolkeavgifter eller andre gebyrer belastet av avtalen av en eller annen grunn. En tilbakebetaling i strid med forutgående forpliktelse er et vesentlig brudd på avtalen.

Hvis virksomheten påbegynner en tilbakebetaling i strid med denne avtalen, godtar bedriften at TikkTalk kan bestride eller appellere tilbakebetaling og innhente innsamlingshandling mot bedriften.

Formelle fakturaer og skatter

TikkTalk har ikke noe ansvar for å avgjøre nødvendigheten av eller for å utstede formelle fakturaer, eller for å bestemme, remittere eller holde tilbake eventuelle avgifter som gjelder for tolkavgiftene.

Tolk er alene ansvarlig for å avgjøre om det etter loven er pålagt å utstede formelle fakturaer for tolkeavgiftene og for å utstede eventuelle fakturaer påkrevd.

Tolk er alene ansvarlig for å avgjøre om: (a) Tolk er pålagt ved gjeldende lov å overlate til relevante myndigheter enhver merværdiafgift eller andre avgifter eller lignende avgifter som gjelder tolkens avgifter og overføre slike skatter eller avgifter til passende myndigheter på vegne av seg selv etter behov Og (b) TikkTalk er pålagt av gjeldende lov å holde tilbake noen mengde tolkeavgift og for å varsle TikkTalk om et slikt krav og skadesløs TikkTalk (enten av TikkTalk, etter eget skjønn, motregne det aktuelle beløpet mot fremtidig betaling av tolkeavgift til tolken eller tolken til TikkTalk for det aktuelle beløpet) for ethvert krav om å betale tilbakeholdende beløp til de relevante myndighetene (inkludert straffer og renter). I tilfelle en revisjon av TikkTalk, samtykker Tolker å samarbeide med TikkTalk og levere kopier av tolkens selvangivelser og andre dokumenter som kan være rimelig forespurt med henblikk på slik revisjon, inkludert, men ikke begrenset til, poster som viser at tolk er engasjert i en uavhengig virksomhet som representert til TikkTalk.

Betalingsmetoder

For å kunne bruke visse tjenester, må bedriften gi kontoinformasjon for minst én gyldig betalingsmetode.

Bedriften autoriserer herved TikkTalk å kjøre kredittkortautorisasjoner på alle kredittkort levert av Business, for å lagre kredittkort og banktjenester eller andre økonomiske detaljer som forretningsmetode for betaling for tjenester, og å belaste bedriftens kredittkort (eller annen betalingsmetode). Kredittkort og PayPal-kontoer og, hvis aktuelt vil bankkontoer belastes av TikkTalk.

Når virksomheten tillater betaling av tolkeavgift for en oppdragskontrakt på nettstedet, autoriserer virksomheten automatisk og ugjenkallelig samt instruerer TikkTalk å belaste Betalingsmetoden for tolkeavgift.

Ved å levere betalingsmetodeinformasjon gjennom nettstedet, representerer virksomheten, garaneterer og pakter at: (a) Forretninger er lovlig autorisert til å gi slik informasjon; (B) Forretninger er lovlig autorisert til å utføre betalinger ved hjelp av Betalingsmetode (e); Og (c) slik handling bryter ikke vilkårene som gjelder for virksomhetenes bruk av slik betalingsmetode eller gjeldende lov. Når virksomheten tillater en betaling ved hjelp av en betalingsmetode via nettstedet, representerer virksomheten, garanterer og pakter at det er tilstrekkelig midler eller kreditt tilgjengelig for å fullføre betalingen ved hjelp av den angitte betalingsmåten. I den utstrekning at eventuelle beløp som skylder seg i henhold til denne avtalen eller de andre vilkårene ikke kan hentes fra forretningsmessige betalingsmåter, er virksomheten eneansvarlig for å betale slike beløp på andre måter.

Norske kroner og valutaomregning

Nettstedet og tjenestene opererer i norske kroner. Hvis forretningsmessige betalingsmetode er denominert i en annen valuta enn norske kroner, og det krever valutaomregning for å foreta betalinger i norske kroner. Disse valutareguleringskursene justeres regelmessig ut fra markedsforhold. Vær oppmerksom på at valutaomregningskursene som vi eller våre tilknyttede parter oppnår utenlandsk valuta, vanligvis vil variere fra de valutaomregningskursene som tilbys på nettstedet. Virksomheter, etter eget skjønn og risiko, kan tillate betaling av sin Betalingsmåte i en støttet utenlandsk valuta og omregning av betalingen til norske kroner.

Tolketjenester

Tolker vil utføre tolketjenester på en profesjonell og arbeidsmessig måte. Måten og virkemåten for å utføre Tolketjenestene vil bli bestemt og kontrollert utelukkende av oppdraget som er engasjert av bedriften som en uavhengig entreprenør.

Åndsverk

Ved tolkers mottak av full betaling fra bedrift kan eventuelle ideer, konsepter, informasjon, materialer, prosesser, data, programmer, kunnskaper, forbedringer, funn, utviklinger, design, kunstverk, formler, andre opphavsrettslige verk og teknikker og all intellektuell eiendom rettigheter der, vil være den eneste og eksklusive eiendommen til bedriften, og bedriften vil bli ansett som forfatteren av dette. Hvis tolk har noen intellektuelle eiendomsrettigheter til arbeidsproduktet som ikke eies av virksomheten ved tolkens kvittering for betaling fra bedrift, gir tolk hermed automatisk ugjenkallelig til virksomheten alle rettigheter, tittel og interesse over hele verden i og til slike immaterielle rettigheter som dokumentert av Kvittering mottatt av virksomheten på vegne av tolken. Bortsett fra som angitt ovenfor, beholder tolken ingen rettigheter til å bruke, og vil ikke utfordre gyldigheten av virksomhetenes eierskap i slike immaterielle rettigheter. Tolk fraskriver herved moralske rettigheter, faderskapsrett, integritet, opplysning og tilbaketrekking eller uovervinnelige rettigheter i henhold til gjeldende lov i og til arbeidsproduktet. Hvis betalingen kun utføres for delvis levering av Arbeidsprodukt, gjelder oppgaven beskrevet her bare for den delen av Arbeidsprodukt som leveres.

Arbeider klassifisering

Virksomheten er ansvarlig og påtar seg alt ansvar for å avgjøre om tolkene er uavhengige entreprenører eller ansatte og engasjere dem i samsvar med dette. TikkTalk frasier seg ethvert ansvar for slik bestemmelse eller tilhørende engasjement. Vilkårene oppretter ikke et partnerskap, ansettelsesforhold eller et byråforhold mellom kontoinnehavere.

Tolk har ikke fullmakt til å inngå skriftlige eller muntlige (enten stilltiende eller uttrykkelige) kontrakter på vegne av TikkTalk. For oppdragskontrakter klassifisert som uavhengige entreprenørforhold, kan bedriften ikke kreve et eksklusivt forhold. En tolk som er klassifisert som en uavhengig entreprenør, er til enhver tid fri for å gi tolketjenester til personer eller andre bedrifter enn bedriften, inkludert enhver konkurrent til bedriften.

Forholdet med TikkTalk

TikkTalk kan være en part i forholdet mellom bedrift og tolk, inkludert innlegg, forslag, screening, utvelgelse, kontraktsføring og ytelse av tolketjenester. TikkTalk kan introdusere tolker til bedrifter eller hjelpe tolker å finne oppdrag. TikkTalk gjør bare tjenestene tilgjengelige for å gjøre det mulig for tolker å ​​identifisere og bestemme virksomhetenes egnethet for seg selv og for å gjøre det mulig for bedrifter å identifisere og bestemme tolkers egnethet for seg selv. TikkTalk overvåker, styrer eller kontrollerer ikke Tolker eller Tolkers arbeid på noen måte. TikkTalk setter ikke tolkens arbeidstid, eller arbeidsplaner, og det er heller ikke involvert i TikkTalk på å bestemme tolkeavgiftene. TikkTalk gjør ingen representasjon om, og garanterer ikke kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av tolketjenestene. Sannheten eller nøyaktigheten av tolkens oppføringer på nettstedet; Kvalifikasjonene, bakgrunnen eller identiteten til kontoinnehavere tolkenes evne til å levere tolketjenester bedriftens evne til å betale for tolketjenestene; Eller at en bedrift eller tolk kan eller vil faktisk fullføre en transaksjon.

TikkTalk kan trekke fra beløp for tilbakeholdenhet, arbeidsledighet, arbeidsgiveravgift eller andre skatter for bedrift eller Tolk, som imidlertid fortsatt er eneansvarlig for alle selvangivelser og betalinger som kreves å bli arkivert med eller gjort til noen føderale, statslige eller lokale Skattemyndigheter i enhver nasjon med tanke på tolkens ytelse, og forretningsmessig aksept av tolketjenester.

TikkTalk er ikke pålagt å, og kan ikke verifisere tilbakemelding eller informasjon gitt av oss av tolken eller bedrifter, og TikkTalk aksepterer heller ikke noe ansvar for ytelsen eller resultatet av bakgrunnskontroller av tolker eller bedrifter som utføres av TikkTalk.

Du anerkjenner og godtar at TikkTalk kan gi informasjon på nettstedet om en tolk eller virksomhet, for eksempel tilbakemelding, kompositt tilbakemelding, inkludert en styrke eller risikoscore, geografisk plassering eller verifisering av identitet eller legitimasjon. Imidlertid er slike opplysninger basert utelukkende på data som tolker eller bedrifter frivillig sender til TikkTalk og utgjør ikke og vil ikke tolkes som en introduksjon, godkjenning eller anbefaling fra TikkTalk; TikkTalk leverer slik informasjon utelukkende for bruk av kontoinnehavere.

Tredjeparts mottakere

Kontoinnehavere utnevner TikkTalk som en tredjepartsmottaker av deres oppdragskontrakter for å håndheve eventuelle forpliktelser og eventuelle fordeler som er tildelt TikkTalk under. Kontoinnehavere er dessuten enige om at TikkTalk har rett til å ta slike tiltak i forhold til deres kontoer, inkludert, uten begrensning, suspensjon, oppsigelse eller rettssaker, ettersom vi, etter eget skjønn, anser nødvendige for å håndheve våre rettigheter som tredjepart under oppdragskontrakter.

Vilkårene og enhver kontoregistrering skal ikke tolkes som å skape eller innebære forhold mellom agentur, franchise, partnerskap eller joint venture mellom kontoinnehavere og TikkTalk, unntatt og i den grad uttrykkelig er angitt i denne avtalen.

Juridiske merknader

Alle merknader til TikkTalk eller våre tilknyttede selskaper som har til hensikt å få lovlig virkning, må være skriftlige og leveres enten (a) personlig; (B) på en måte som fremgår av leveringskvittering, til følgende adresse: Attn: Legal, TikkTalk AS, Gaustadalléen 21, Oslo 0349, Norge; Eller (c) skriftlig via e-post til legalnotices@tikktalk.com. Alle slike merknader anses å være effektive ved verifisert kvittering fra TikkTalk.

Eventuelle merknader fra deg må inneholde navn, relevant kontoinformasjon, en kort beskrivelse av kravet og kontaktinformasjonen din, slik at vi kan vurdere kravet og forsøke å løse kravet. Eventuelle merknader fra TikkTalk må inneholde relevant kontoinformasjon, en kort beskrivelse av kravet og TikkTalk’s kontaktinformasjon, slik at du kan vurdere kravet og forsøke å løse kravet uformelt. Både du og TikkTalk vil ha 60 dager fra datoen for mottakelsen av meldingen for uformelt å løse den annen partens krav, som, hvis det lykkes, vil unngå behov for videre tiltak.

Tolkeoppdrag

Du anerkjenner, aksepterer og forstår at: a) Nettstedet er bare et sted hvor kontoinnehavere kan fungere som bedrifter og / eller tolker; (B) TikkTalk er ikke part i noen oppdragkontrakter mellom bedrifter og tolker; (C) du er ikke ansatt i TikkTalk, og TikkTalk overvåker, styrer eller kontrollerer ikke tolk eller tolketjenester på noen måte (D) TikkTalk har ingen ansvar eller forpliktelser under eller i forbindelse med oppdragskontrakter for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra deg eller andre kontoinnehavere; (E) TikkTalk har ingen kontroll over tolker eller tolketjenester som tilbys eller gjengis av tolker og (f) TikkTalk gir ingen uttrykk for påliteligheten, evnen eller kvalifikasjonen til noen tolk eller kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten til noen tolketjenester, og TikkTalk frasier seg ethvert ansvar i forbindelse med dette.

Tredjeparts verifisering

Nettstedet gjør tilgjengelig ulike tjenester levert av tredjeparter for å verifisere en kontoinnehavers legitimasjon og gi annen informasjon. Eventuell informasjon eller innhold som er uttrykt eller gjort tilgjengelig av disse tredjepartene eller andre kontoinnehavere, er den tilhørende forfatter(e) eller distributør(er) og ikke av TikkTalk. TikkTalk støtter heller ikke ansvaret for nøyaktigheten eller påliteligheten til enhver mening, råd, informasjon eller erklæring på nettstedet av andre enn TikkTalks autoriserte medarbeidere som opptrer i deres offisielle kapasitet.

Lenker og applikasjoner

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder.

Nettstedet kan også inneholde programmer som gir deg tilgang til tredjeparts nettsteder via nettstedet.

Slike tredjeparts nettsteder eies og drives av tredjepart og / eller deres lisensgivere. Din tilgang til og bruk av tredjepartswebsteder, inkludert online kommunikasjonstjenester, for eksempel chat, e-post og samtaler, styres av vilkårene og retningslinjene for de aktuelle tredjepartswebsidene. Du anerkjenner og godtar at TikkTalk ikke er ansvarlig eller ansvarlig for: (a) tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av tredjeparts nettsteder; eller (b) innholdet, annonseringen eller produktene på eller tilgjengelig fra tredjeparts nettsteder. Du er ansvarlig for å avgjøre om du vil få tilgang til tredjeparts nettsteder ved å klikke på en kobling eller installere et program. Inkluderingen av en lenke eller en applikasjon på nettstedet betyr ikke at vi tilslutter det koblede nettstedet eller programmet. Du bruker linkene og tredjepartswebsidene på egen risiko og er enige om at din bruk av et program eller tredjepartsside via nettstedet er «som det er» og «som tilgjengelig» uten noen garanti for noe formål.

Mobil og andre enheter

Når du bruker våre mobilapplikasjoner, må du være oppmerksom på at abonnements leverandørens normale priser og gebyrer, for eksempel tekstmeldinger og datakostnader, fortsatt gjelder. Våre mobilprogrammer inneholder kanskje ikke samme funksjonalitet som er tilgjengelig på nettstedet.

Konfidensiell informasjon

I den utstrekning en bedrift eller tolk gir konfidensiell informasjon til den andre, vil mottakeren beskytte hemmeligholdelsen av informantens konfidensielle opplysninger med samme grad av omsorg som den bruker for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon, men under ingen omstendigheter med mindre enn omhu , og vil: (a) ikke avsløre eller tillate andre å utlevere andres konfidensielle opplysninger til noen uten først å få det skriftlige skriftlige samtykket fra eieren av den konfidensielle informasjonen; (B) ikke bruke eller tillate bruk av andres konfidensielle opplysninger, med unntak av det som er nødvendig for å utføre tolketjenester (inkludert, uten begrensning, lagring eller overføring av konfidensiell informasjon på eller gjennom nettstedet for bruk av tolk) Og (c) begrense tilgangen til andres konfidensielle opplysninger til sitt personell som trenger å vite slik informasjon for utførelsen av tolketjenester. En informasjonsformidling vil være immun mot saksbehandling eller sivil handling dersom den: (A) er laget (i) utelukkende for å rapportere eller undersøke en mistanke om lovbrudd; Eller (B) kreves ved lov.

Retur av konfidensiell informasjon

Hvis og når konfidensiell informasjon ikke lenger er nødvendig for tolketjenester for en oppdragskontrakt eller ved firmaets eller tolkens skriftlige forespørsel (som kan gjøres når som helst etter forretnings- eller tolkes eget skjønn), partiet som mottok konfidensiell informasjon, Vil på sin bekostning omgående ødelegge eller returnere den opplysende partens konfidensielle opplysninger og eventuelle kopier av disse som finnes i eller på dets lokaler, systemer eller annet utstyr som ellers er under sin kontroll. Den som mottok konfidensiell informasjon, godtar å gi skriftlig sertifisering til partiet som gir fortrolige opplysninger om samsvar med dette punktet innen ti dager etter mottak av opplysende partens skriftlige anmodning om slik sertifisering.

GARANTI ANSVARSFRASKRIVELSE

DU GODTAR Å IKKE Å STOLE PÅ SIDEN, TJENESTENE, ANSVARLIG INFORMASJON PÅ SIDEN ELLER FORTSETTELSE AV SIDEN. WEBSIDEN OG TJENESTENE LEVERES «AS IS» OG PÅ EN «SOM TILGJENGELIG» BASIS. TikkTalk GIR INGEN UTTRYKKELIGE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL WEBSIDEN, TJENESTENE, ARBEIDSPRODUKTET ELLER NOEN AKTIVITETER ELLER PUNKTER VEDRØRENDE DENNE AVTALEN ELLER ANDRE BETINGELSER. I så høy grad som tillatt ved gjeldende lov, unnlater TikkTalk ALLE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE VILKÅR, REPRESENTASJONER OG GARANTIER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, NØYAKTIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRYKKELSE. Noen juridiske forhold kan ikke tillates for alle de ovennevnte begrensninger på garantier, i den grad at noen eller alle av de ovennevnte begrensninger ikke kan gjelde deg. AVSNITT «BEGRUNNING» STATER REGNSKAPSHOLDERENS ENKELTE OG ENKELTE MIDDEL MOT TikkTalk MED HENSYN TIL UTSIKT, IKKE-FORMÅL ELLER UNDERSØKELSE.

Avslutning

I tilfelle du avslutter denne avtalen på riktig måte, blir din rett til å bruke nettstedet automatisk tilbakekalt, og kontoen din vil bli stengt. (A) hvis du har noen åpne oppdragskontrakter når du avslutter denne avtalen, vil du fortsatt være bundet av denne avtalen til alle slike oppdragskontrakter har stengt på nettstedet; (B) TikkTalk vil fortsette å utføre disse tjenestene som er nødvendige for å fullføre enhver åpen oppdragskontrakt eller tilhørende transaksjon mellom deg og en annen kontoinnehaver; Og (c) du vil fortsette å være forpliktet til å betale beløp som er påløpt men ubetalt fra datoen for oppsigelse eller ved fullføring av eventuelle åpne oppdragskontrakter, det som inntreffer senest, til TikkTalk for eventuelle tjenester og til noen tolkere for enhver tolkning tjenester. Uten å begrense eventuelle andre bestemmelser i avtalen, vil oppsigelsen av denne avtalen av en eller annen grunn ikke frigjøre deg, enhver kontoinnehaver som du har inngått oppdragskontrakt med, eller TikkTalk fra eventuelle forpliktelser som oppstår før oppsigelsen av denne avtalen eller som deretter kan påløpe med hensyn til enhver handling eller unnlatelse før slik oppsigelse. De delene av avtalen som er nødvendige for å gjennomføre ovennevnte overtakelse av denne avtalen av en eller annen grunn.

Uten å begrense TikkTalks andre rettigheter eller rettsmidler, må du betale TikkTalk, og du autoriserer TikkTalk eller dets partnere for å belaste deg for alle avgifter til TikkTalk og våre tilknyttede selskaper og refunderer TikkTalk for utmeldingsgebyret, hvis det er aktuelt, alle tap og kostnader (inkludert alle tidene til TikkTalks ansatte) og rimelige utgifter (inkludert advokatavgift) knyttet til undersøkelse av slike brudd og innsamling slike avgifter. I tillegg kan brudd på avtalen bli pålagt lovens fullstendige omfang og kan føre til ytterligere straffer og sanksjoner.

Hvis kontoen din er stengt av en eller annen grunn, har du ikke lenger tilgang til data, meldinger, filer og annet materiale du holder på nettstedet. Hvis det er praktisk mulig eller lovlig, vil TikkTalk beholde denne informasjonen sammen med alle dine tidligere innlegg og forslag i en periode på opptil fem år fra datoen for nedleggelsen. Du skjønner imidlertid at enhver lukking av kontoen din kan innebære at du sletter innhold som er lagret i kontoen din, for hvilken TikkTalk ikke har noe ansvar overhodet.

Håndheving av avtale

TikkTalk har rett, men ikke forpliktelse, å suspendere eller tilbakekalle tilgangen til nettstedet og tjenestene dersom vi mener at du har overtrådt eller handlet inkonsekvent med brevet eller ånden i denne avtalen eller brudd på våre rettigheter eller til en annen part. Uten å begrense TikkTalks andre rettigheter eller rettsmidler, kan vi suspendere eller lukke kontoen din, bruke selvhjelp i forbindelse med våre rettigheter til å få tilbake midler og nekte å gi ytterligere tilgang til nettstedet eller tjenestene til deg hvis (a) du bryter Vilkår og betingelser i denne avtalen (B) vi ikke kan bekrefte eller godkjenne all informasjon du gir oss eller (c) vi tror at dine handlinger kan føre til juridisk ansvar for deg, andre kontoinnehavere eller TikkTalk.

Konsekvenser av avtaleoppsigelse

Oppsigelse av denne avtalen og/eller avslutning av kontoen din vil ikke avhjelpe virksomheten av kravet om å betale for tolketjenester som er utført før utløpsdatoen, eller senere for eventuelle oppdragskontrakter som er utført før terminering av denne avtalen, hvilke gebyrer og utgifter, sammen med eventuelle gjeldende skatter, tillater bedriften hermed at TikkTalk skal belaste sin betalingsmetode i henhold til Seksjon «Betalingsvilkår». Med forbehold for gjeldende Dispute Resolution-retningslinjer, vil TikkTalk betale tolk, i samsvar med bestemmelsene i avsnittet «Betalingsvilkår» for eventuelle oppdragskontrakter som er utført før terminering av denne avtalen.

Med unntak av det som ellers kreves av gjeldende lov, vil vi varsle deg om vi lukker kontoen din, med mindre vi tror, ​​i vår eneste dømmekraft, at oppsigelsen kan føre til skade. Du anerkjenner og godtar at verdien, omdømmet og goodwillen til nettstedet er avhengig av gjennomsiktighet av kontoinnehaverens konto status til alle kontoinnehavere, inkludert både deg selv og andre kontoinnehavere som har inngått oppdragskontrakter med deg. Du er derfor enig på følgende måte: HVIS TikkTalk BESTEMMER Å SUSPENDERE ELLER LUKKE KONTOEN DIN, HAR TikkTalk RETT TIL DETTE, MEN IKKE PLIKTEN TIL Å: (A) VARSLE ANDRE KONTOINNEHAVERE SOM HAR INNGÅTT OPPDRAGSKONTRAKTER MED DEG FOR Å INFORMERE DEM OM STATUSEN FOR SUSPENDERT ELLER LUKKET KONTO, OG (B) GI DE KONTOHAVERNE ET SAMMENDRAG AV ÅRSAKENE TIL AT DU SUSPENDERER ELLER LUKKER KONTOEN DIN.

Overlevelse

Etter at denne avtalen opphører, vil vilkårene i denne avtalen og de andre vilkårene som uttrykkelig eller av deres natur overveier ytelse etter at avtalen avsluttes eller utløper overleve og fortsette i full kraft og virkning. For eksempel overholder bestemmelsene om beskyttelse av konfidensiell informasjon, som tillater revisjoner, beskyttelse av immaterielle rettigheter, som krever ikke-omgåelse, erstatning, betaling av avgifter, refusjon og fastsetting av ansvarsbegrensninger, av deres natur, å vurdere ytelse eller overholdelse etter at denne avtalen avsluttes.

Share This