Hvordan registrere private oppdrag på TikkTalk

Registrer et privat oppdrag

Når du registrerer et privat oppdrag bruker vi alle kvalifikasjonene du registrerer til å filtrere alle tolkene på TikkTalks markedsplass. Deretter viser vi deg en liste over alle tolkene som:

  • Møter dine krav til kvalifikasjoner.
  • Er ledige (ikke booket for et annet oppdrag).
  • Har blitt manuelt verifisert av TikkTalks team.
On TikkTalk, customers can simply post their requirements from our website
Three interpreters, Interpreters can choose to make an offer, or ignore assignments

Du velger en tolk

Når du har listen av tolker kan du besøke deres profiler for å lære mer om dem. Du velger å invitere tolkene du synes passer best til oppdraget.

TikkTalk sender SMS, email og push-varsler til tolkene du velger.

Tolkene sender forespørsler

Nå vil bare de utvalgte tolkene se ditt oppdrag. Du kan bruke denne metoden hvis du vil invitere dine favorittolker eller hvsi du vil bruke en tolk du har vært fornøyd med tidligere.

Man sitting at laptop illustrating that customers receive offers and can decide whom to hire

Bli en del av fremtiden. Bli en del av TikkTalk.

Share This