Slik fungerer TikkTalk

TikkTalk er en landsdekkende markedsplass for tolketjenester. En markedsplass er en åpen plattform hvor tolker kan tilby sine tjenester til tolkebrukere, og tolkebrukere kan publisere oppdrag direkte.

Tolkebrukeren publiserer oppdrag og tolken byr på oppdraget med en egen pris. Direkte kontakt mellom tolk og tolkebruker gir muligheten til å lage avtaler uten fordyrende mellomledd.

I TikkTalk mener vi at åpenhet gir trygghet. Derfor gir vi tolkene en direkte kanal til markedet og jobber for å øke anerkjennelsen av tolking som en profesjon. Vi tror at ny teknologi og digitalisering kan fornye måten tolkebransjen er organisert på. Er du en tolkeformidler som tror teknologi kan endre bransjen, ta gjerne kontakt med oss i TikkTalk.

Vårt ønske er å heve de høyest utdannede tolkene for å sikre riktig kvalitet for tolkebrukeren og rettferdig lønn for tolken. Du kan benytte TikkTalk etter behov – det er ingen binding.

Bli medlem

Registrer deg på TikkTalk med e-postadresse og telefonnummer, slik at vi kan holde deg oppdatert om nye oppdrag hvis du er tolk, og dyktige tolker hvis du er kunde.

Det er også enkelt å registrere seg via FacebookGoogle eller din LinkedIn konto.

Det er helt gratis og uforpliktende å registrere seg. Skulle du ønske å slette kontoen din, er det bare å ta kontakt med oss så sletter vi deg.

Laptop, tablet and mobile phone showing TikkTalk's logo and sign in
TikkTalk checks all uploaded certifications

Tolker, vis oss hva du kan!

Når du har registrert deg kan du fortelle oss hvilken utdannelse du har og om du er statsautorisert. TikkTalk støtter seg til statens godkjenningsordning for tolker. Fortell oss gjerne også noe om annen kompetanse, for eksempel hvis du har fullført spesielle kurs for fagterminologi. En velskrevet profil vil vise potensielle tolkebrukere hvor flink du er.

Tolkebrukere publiserer oppdrag

De som trenger tolk kan umiddelbart publisere oppdrag på TikkTalk. Her er det mulig å definere hva man er ute etter. Du kan velge ønsket nivå på tolken og om oppdraget skal utføres ved fremmøte, skjermtolking eller telefontolking. Du setter også tidspunkt, enten det er i morgen, om noen dager eller neste måned.

Hvis du allerede vet hvilken tolk du vil velge kan du benytte «Privat oppdrag». Denne funksjonen gir deg mulighet til å benytte gode tolker igjen. Har du bedriftskonto vil du også kunne spesifisere at alle oppdrag kun ses av utdannede og autoriserte tolker.

On TikkTalk customers can post their requirements from our website
Three interpreters, Interpreters can choose to make an offer, or ignore assignments

Tolkene mottar varsler

Når relevante oppdrag publiseres sender TikkTalk en SMS, e-post eller et push-varsel (gjennom TikkTalks app) til tolken. Basert på tolkebrukernes ønsker vil markedsplassen fremme de utdannede tolkene som passer best til det spesifikke oppdraget. Vi sørger for at tolken har best mulighet til å vurdere om et oppdrag passer eller ikke.

Tolkene byr på oppdraget

Alle tolkene med riktig kompetanse, og som er ledige på oppdragets tidspunkt, kan by på oppdraget. Tolkebrukerne vil ha mulighet til å vurdere alle kandidatene, og velger den tolken de mener passer best for deres oppdrag. Når man selv kontrollerer kunderelasjonene er det lettere å forutse fremtidens oppdrag. Vår plattform kan også brukes aktivt til å bygge gode nettverk og relasjoner.

Customers receive offers and can decide whom to hire
Customers hire the interpreter that fits best

Tolkebrukeren deler ut oppdraget

Nå kan tolkebrukeren velge tolken som passer best til oppdraget. TikkTalk vil ta seg av fakturering og betaling for begge parter, slik at dere ikke har noe mer å tenke på.

Fullfør oppdraget

Dette er den viktigste delen av prosessen, og tolkenes sjanse til å vise hva de kan. Oppdraget krever full oppmerksomhet fra både tolk og tolkebruker. Derfor vil TikkTalk ta seg av resten.

Når du benytter TikkTalk kan du delta med skjermtolking eller telefontolking gjennom egen pc, nettbrett eller mobiltelefon. Du kan selvfølgelig legge ut oppdrag der det er fremmøte, eller oppdrag med videokonferanse via våre sikre stillerom i Forskningsparken i Oslo.

Two woman illustrating that on TikkTalk, you can attend meetings on video, phone, in-person or from a secure room
A laptop and a mobile phone illustrating that you can either pay with credit card or invoice, and interpreters get paid directly into your bank account

Betaling

Gjennom TikkTalk kan du betale med kredittkort fra hvor som helst i verden. Har du et norskregistrert selskap kan du også betale med faktura. TikkTalk tar seg av all fakturering og betaling.

Motta betaling

TikkTalk tar seg av fakturering. Tolker som har et enkeltmannsforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS) kan motta hele beløpet direkte på sin bankkonto. Tolker som bor utenfor Norge kan velge å bli betalt via PayPal.

For tolkene som ikke har et ENK eller AS jobber vi med en løsning der TikkTalk håndterer kompleksiteten med å betale skatt, mva. og andre forpliktelser som du må forholde deg til.

Ta kontakt hvis du vil teste denne løsningen!

Er du interessert i tolketjenestene våre?

Legg igjen e-postadressen din, så sender vi deg mer informasjon om TikkTalk, i tillegg til en egen tolkemanual med tips for å gjennomføre en vellykket tolkesamtale

Takk skal du ha! Vennligst sjekk din epost for å finne ut mer om TikkTalk

Share This