TikkTalk er mer enn en tradisjonell tolkeformidler. Vi er en åpen markedsplass for tolker. TikkTalk kobler sammen tolk og tolkebruker.

Mer penger til tolken

Vi sørger for at alle tolker får rettferdig betalt. All kompetanse er synlig på din tolkeprofil og du får hele tolkehonoraret du ber om.

Mer effektiv hverdag

Vi vet det kan være vanskelig å organisere frilansjobbing. Derfor gir vi deg din egen kalender og lar tolkebrukere bestille deg når du er ledig.

Mindre papir, mer tolking

TikkTalk gjør arbeidsdagen din enklere og mer lønnsom. Ikke tenk på fakturering og administrasjon. Det tar vi oss av!

 

TikkTalk gjør arbeidsdagen din enklere og mer lønnsom

Du oppretter en TikkTalk-profil på få minutter. Det eneste du trenger er å laste opp dokumentasjon på tolkeutdanning, autorisasjon og/eller andre språkferdigheter.
 
Så fort du er i systemet, mottar du varsler om tolkeoppdrag som passer dine kvalifikasjoner. Du søker selv på oppdraget med prisen du ønsker og mottar hele beløpet.
 
TikkTalk-profilen lar deg holde orden på alle tolkeoppdrag i samme kalender, profilere deg selv, og knytte viktige kontakter med et nettverk av tolkebrukere.

Hvordan få betalt som tolk

Tre enkle betalingsløsninger:

1. Hvis du har et enkeltpersonforetak, kan vi fakturere på dine vegne og betale deg.

2. Hvis du ikke har et enkeltpersonforetak, kan du registrere deg på Frilans Finans.

3. For tolker utenfor Norge, tilbyr vi betaling via PayPal.

Les mer om betaling

«Tolker vil aldri bli erstattet av teknologi, men av tolker som bruker teknologi.» – Bill Wood

Share This