Ulike typer tolking

Telefontolking

Telefontolking er vanlig for tolkeoppdrag utenfor store byer. Tolkebruker ringer tolken på det avtalte tidspunktet. Husk at tolken ikke kan se deg, så snakk sakte, unngå å bruke kroppsspråk, og sørg for at det alltid er tydelig hvem som snakker, spesielt i samtaler med flere enn to personer.

Fremmøtetolking

Med fremmøtetolking får du full tilgang til en tolks ekspertise. Det er ofte den foretrukne metoden for tolking, men kan ikke alltid gjennomføres grunnet begrenset tid/budsjett og lang reisevei. Husk at priser for oppmøtetolking inkluderer tolkens reisetid og -kostnader.

Skjermtolking

Skjermtolking er et meget godt alternativ til telefontolking, men er foreløpig mindre brukt. Skjermtolking gir tolken god oversikt over hele samtalen og gjør at kroppsspråk også fanges opp. TikkTalk tilbyr skjermtolking på alle enheter, via app-en vår eller direkte i nettleseren din.

Videoromstolking

Noen samtaler krever ekstra fortrolighet. TikkTalk tilbyr sikre stillerom hvor tolker kan utføre telefontolking, eller skjermtolking over kryptert forbindelse.

Er du interessert i tolketjenestene våre?

Legg igjen e-postadressen din, så sender vi deg mer informasjon om TikkTalk, i tillegg til en egen tolkemanual med tips for å gjennomføre en vellykket tolkesamtale

Takk skal du ha! Vennligst sjekk din epost for å finne ut mer om TikkTalk

Share This