Ingen rettferdighet uten forståelse

TikkTalk mener bruk av utdannet tolk er avgjørende for rettssikkerheten. Vi gir deg rett tolk til rett tid for situasjoner der hvert eneste ord kan ha store konsekvenser.

1

Registrer oppdrag

Velg språk

2

Motta tilbud

Finn kvalifiserte tolker

3

Velg tolk

Riktig tolk til riktig pris

Kvalitet

TikkTalk verifiserer all kompetanse og fremmer høyt utdannede tolker.

All kompetanse er synlig på tolkens profil.  

Spar tid

Når du registrerer et oppdrag får du direkte svar fra tolker som oppfyller dine krav.

Du unngår å bruke tid på ringerunder, samtidig som du er trygg på tolkens kompetanse.

Rettferdighet

Autoriserte tolker bidrar til å skape likeverd og rettssikkerhet.

På vår åpne markedsplass er tolkene kategorisert etter autorisasjon og utdanning, noe som gjør det enkelt å velge riktig tolk.

Pris

Tolkene byr på oppdraget ditt med sin egen pris, eventuelt benyttes salærsats.

Tolken mottar hele beløpet de ber om for et oppdrag, eventuelt hele salærsatsen. Vi tror det bidrar til å heve kvaliteten og rettferdiggjøre tolkeprofesjonen.

Teknologi

Vår digitale markedsplass tilbyr fremmøtetolking og fjerntolking (skjerm eller telefon).

Vi tror teknologi er en viktig del av fremtidens tolketjenester, og har videosystemer som gjør skjermtolking bedre enn noensinne.

Profesjonalitet

Vi i TikkTalk jobber for bedre organisering av tolkebransjen.

Vi ønsker å styrke tolkeyrket som en profesjon, og mener at bedre arbeidsforhold for tolkene vil bidra til økt kvalitet på tjenester for tolkebrukerne.

Enterprise

Ser du etter noe mer? Sjekk ut Enterprise for å se hva mer vi tilbyr.

TikkTalk i media

Logo Dagens Næringsliv
Logo Aftenposten
Logo Shifter

Teknologi som bidrar til å skape mer rettferdighet

Fra bloggen

Hvordan ny teknologi forandrer tolkesektoren

Vi bruker stadig ny teknologi og nye verktøy for å kommunisere med hverandre, og verden blir bare mer sammenknyttet. Teknologi forandrer imidlertid ikke bare hvordan vi kommuniserer, men endrer også hele sektorer. Ett av de mest interessante eksemplene på dette er...

les mer

Rollen til tolker i rettsvesenet

Tenk deg at du er involvert i en ulykke i et fremmed land og er blitt innkalt til retten. Du blir spurt om ditt oppholdssted og om å forklare hvordan du var involvert, men du kan ikke forstå spørsmålene og derfor ikke ærlig forklare hva som skjedde og fungere som en...

les mer