TikkTalk fjerner språkbarrierer i det offentlige

TikkTalk har skapt en åpen, digital markedsplass for tolketjenester. Her kan tolk og tolkebruker knytte direkte kontakt, uten fordyrende mellomledd. Vi mener full åpenhet vil bidra til mer orden, rettferdighet og kvalitet i bransjen – for begge parter.

1

Registrer oppdrag

Velg språk

2

Motta tilbud

Finn kvalifiserte tolker

3

Velg tolk

Riktig tolk til riktig pris

Spar tid

En offentlig utredning (NOU2014:8) om tolking i offentlig sektor fra 2014 konkluderer med at behovet for tolk i årene framover vil både øke og vedvare, og at bransjen er dårlig organisert.

I lys av dette problemet har TikkTalk utarbeidet en digital plattform hvor tolker kan registrere seg og sine kvalifikasjoner. TikkTalks plattform gir direkte og rask tilgang til den rette tolken uten å måtte gå gjennom fordyrende mellomledd.

Kvalitet

NOUen fra 2014 påviste et stort underforbruk av autoriserte tolker i offentlig sektor. Dette har igjen ført til misforståelser og feilinformasjon, som har bidratt til tap av tid og økte kostnader.

TikkTalk ønsker å fremme riktig tolk til riktig oppdrag gjennom en åpen plattform der tolkens kompetanse er synlig for alle.

Rettferdighet

NOUen fra 2014 viser at dagens praksis ved underforbruk og feil bruk av tolker har bidratt til å svekke likebehandling og rettssikkerhet, samtidig som den har satt liv og helse i fare (spesielt i sammenheng med tolking i helsevesenet).

Vi tror at TikkTalks åpne markedsplass vil hjelpe det offentlige å takle dette problemet.

Pris

Hos TikkTalk setter tolken selv pris på egne tjenester. Salærsats kan også benyttes. Fraværet av fordyrende mellomledd vil bidra til å heve kvaliteten på tjenesten, og det vil bli lettere å finne riktig tolk til rett pris.

TikkTalk ønsker også å skape enkel tilgang til utdannede tolker. Ifølge NOUen fra 2014 kan bruk av utdannede tolker spare penger i det lange løp. Det kan for eksempel hindre nye runder i rettssystemet, korte ned asylintervjuer, og bidra til innsparinger på generell saksbehandling.

Teknologi og tilgjengelighet

Tilgjengelighet er viktig, og noen ganger blir en ukvalifisert tolk benyttet fordi det ikke er lett nok tilgang på autoriserte tolker. Gjennom TikkTalks app har tolker integrerte video- og telefonsystemer som sørger for god kommunikasjon, uansett hvor de befinner seg.

Vi tilbyr også fremmøtetolking og konfidensielle stillerom. Med den nyeste teknologien gir TikkTalks systemer deg den fleksibiliteten du trenger.

Pålitelighet

Vi tror på trygg kommunikasjon. TikkTalks verifiserer tolkenes kvalifikasjoner så du skal slippe å tenke på konsekvensene av feil eller mangelfull tolking.

Samtidig jobber TikkTalk hardt for å forbedre tolkenes hverdag; for å anerkjenne tolkeprofesjonen, for rettferdig lønn og gode arbeidsforhold. TikkTalk mener dette vil styrke begge parter og bidra til mer rettferdighet i bransjen.

Enterprise

Ser du etter mer? Sjekk ut Enterprise for å se hva mer vi tilbyr.

TikkTalk i pressen

Logo Dagens Næringsliv
Logo Aftenposten
Logo Shifter

Teknologi som bryter språkbarrierer.

Pilotprosjektet til Helse Førde og TikkTalk er i gang

Pilotprosjektet til Helse Førde og TikkTalk er i gang for fullt. Det skal skape bedre tilgang til tolketjenester for behandling av fremmedspråklige pasienter. Nyskapende: Prosjektet åpner for økt bruk av skjermtolking, her demonstrert på videolink mellom Førde...

les mer

E-Health in Norway 2016: Møt TikkTalk

I dag og i morgen er TikkTalk på E-Health in Norway Future Health (EHiN FH) 2016 i Oslo Spektrum. Kom og snakk med oss om hva tolketeknologi kan gjøre for helsevesenet. EHiN Future Health er Norges største konferanse om e-helse, altså bruken av digital teknologi i...

les mer